Global menu

Our global pages

Close
Johan Kennemyr, Principal Associate

Johan Kennemyr

Principal Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Offentlig upphandling
  • Kommersiella avtal
  • Tvistlösning
  • Konkurrensrätt och EU-rätt

Verksamhetsområden

Johan arbetar sedan 2018 som principal associate. Han är specialiserad och har stor erfarenhet inom offentlig upphandling och ger råd i alla stadier och frågor i samband med upphandlingsprocessen och offentliga kontrakt samt biträder i överprövnings- och skadeståndsmål vid domstol.

Han ger även biträden inom förvaltningsrätt, kommersiella kontrakt och frågor inom energisektorn.

Innan Eversheds Sutherland jobbade Johan som verksjurist på Affärsverket svenska kraftnät med fokus på upphandlingsrelaterade frågor. Dessförinnan var han biträdande jurist på en annan advokatbyrå med främsta fokus på upphandling och tvistlösning.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2010-2014 och vidare från 2018.

 Karriär
Biträdande jurist, Eversheds Sutherland (2018)
Verksjurist, Affärsverket svenska kraftnät (2014-2018)
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl (2009-2014)
Biträdande jurist, Boman & Hessle (2006-2007)
Föredragande, Länsrätten i Vänersborg (2005-2007)
Notarie, Länsrätten i Vänersborg (2003-2005)

 Utbildning
Lunds universitet, jur. kand (2003)