Global menu

Our global pages

Close
Mark Falkner, Senior Associate

Mark Falkner

Senior associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

Mark arbetar huvudsakligen med bolagsrättsliga ärenden i samband med förvärv och överlåtelser av såväl noterade som onoterade bolag. Dessutom bistår han löpande i bolagsrättsliga frågor kopplade till övriga verksamhetsområden. Han undervisar också i bolagsrätt för Stockholms och Örebros universitet.

Mark är ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.

Karriär

Senior Associate, Eversheds Sutherland (2019)
Senior Associate, MAQS Advokatbyrå (2014-2018)
Minor Field Study, PwC Kapstaden (2013)

Utbildning

Örebro Universitet jur. kand. (2014)