Global menu

Our global pages

Close
Mark Falkner, Principal Associate

Mark Falkner

Principal Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)
  • Kapitalmarknad

Erfarenhet

 

Mark är advokat och verksam inom Eversheds Sutherlands Kapitalmarknadsgrupp. Mark arbetar huvudsakligen med bolagsrättsliga ärenden i samband med kapitalanskaffningar, marknadsnoteringar samt förvärv och överlåtelser av bolag.

Utöver kapitalmarknadsrelaterade ärenden har Mark erfarenhet av Bank och Finans, M&A och rörelseöverlåtelser. Han biträder löpande i bolagsrättsliga frågor kopplade till advokatbyråns övriga verksamhetsområden och undervisar i bolagsrätt för bland annat Örebro universitet.

Mark är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2018.

Karriär

Principal Associate, Eversheds Sutherland (2020)
Senior Associate, Eversheds Sutherland (2019)
Senior Associate, MAQS Advokatbyrå (2014-2018)
Minor Field Study, PwC Kapstaden (2013)

Utbildning

Örebro universitet jur. kand. (2014)