Global menu

Our global pages

Close
Torbjörn Lindmark, Partner

Torbjörn Lindmark

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Arbetsrätt
  • Pensioner och GDPR

Erfarenhet

Torbjörn Lindmark är rådgivare till svenska och utländska företag och organisationer inom hela det arbetsrättsliga området. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbetsrätt från såväl advokatbyrå som arbetsgivareförbund. Såvitt gäller branscherfarenhet har Torbjörn Lindmark omfattade erfarenhet från bl.a. telecom, IT & media, fastighetssektorn och detaljhandeln.

Torbjörns erfarenhet innefattar bland annat kollektivavtalsförhandlingar, tvistelösning, VD-avtal, MPP och andra incitamentsprogram, pensionsavtal och pensionsplaner, outsourcing, omorganisationer, företagshemligheter, stridsåtgärder, arbetsrättsliga frågeställningar i samband med företagsöverlåtelser samt GDPR.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2019)
Partner, MAQS Advokatbyrå (2006-2018)
Advokat, Advokatfirman Vinge (1999-2006)
Arbetsrättsjurist, Svenska Arbetsgivareföreningen (1997-1999)
Biträdande jurist T Lebenberg Advokatbyrå (1993-1996)
Tingsnotarie, Motala tingsrätt (1990-1993)

Utbildning

Stockholms universitet, jur. kand. (1990)

Medlemskap

Ledamot av Sveriges advokatsamfund (1999)
European Employment Lawyers Association
Arbetsrättsliga Föreningen