Global menu

Our global pages

Close
Jonas Löttiger, Partner

Jonas Löttiger

Partner

Språk

Svenska, Engelska, Tyska, Spanska

Kompetenser

 • Bedrägeri och ekobrott
 • Flyg, Försvar och Säkerhet
 • Försäkringsrätt
 • Internationella offentligrättsliga frågor
 • Internationella skiljeförfaranden
 • Investment treaty arbitration
 • Kommersiell Tvistelösning
 • Pensionsfrågor
 • Produktansvarsrätt
 • Regulatoriska undersökningar
 • Tvistelösning
 • Tvistelösning för finansiella tjänster

Erfarenhet

Jonas arbetar huvudsakligen med tvistlösning (inklusive skiljeförfaranden och klanderprocesser) och internationell affärsjuridik.

Karriär

Partner, Everhseds Sutherland (2006 )
Biträdande jurist, Andrén Bratt Eversheds Advokatbyrå (2004-2006)
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå (2001-2004)
Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå (1996-2001)
Tingsnotarie Stockholms tingsrätt (1992-1994)

Utbildning

Universidad Carlos III de Madrid, LL.M. (1996)
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, LL.M. (1992)
Lunds Universitet, Jur. kand. (1991)