Global menu

Our global pages

Close
Eva Nyman, Associate

Eva Nyman

Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

 • Bank & Finans
 • Kommersiell rätt
 • Kommersiella avtal
 • Bolagsrätt
 • Company Secretarial
 • Miljörätt
 • Finansiell regelefterlevnad
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Fastighetsrätt
 • Kommersiell fastighetsutveckling
 • Fastighetsfinansiering
 • Omstrukturering av fastigheter

Verksamhetsområden

Eva arbetar med allmän affärsjuridik med särskild inriktning på fastighetsrätt.

Karriär
Associate, Eversheds Sutherland (2012)
Tingsnotarie, Malmö tingsrätt (2010 - 2012)
Inskrivningsjurist, Lantmäteriet (2008-2010)

Utbildning
Lunds universitet, Jur kand (2008)
Studier vid University of Oklahoma, College of Law (2006-2007)