Global menu

Our global pages

Close
Michael Nyman, Partner

Michael Nyman

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

 • Board Advice and Support
 • Director Duties
 • Commercial law
 • Commercial Agreements
 • Corporate
 • Real estate
 • Export control and sanctions
 • International Trade
 • Merger and Acquisitions
 • Private Equity
 • Global compliance and crisis management

Erfarenhet

Michael har över 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och är specialiserad på M&A, bolagsrätt, kommersiella avtal och frågor som rör hantering av legala risker.

Michael har en bred klientbas med allt från private equity investerare, tillväxtföretag och dess ägare till globala industriella företag och hjälper dem inte bara i transaktioner utan också med att hantera bolagsrättsliga frågor, corporate governance frågor och ett brett spektrum av kommersiella avtal.

Michael biträder också klienter om hur man identifierar och begränsar legala risker inom sådana områden som t ex kontraktshantering, mutor och korruption. Företag anlitar regelbundet Michael för att utbilda chefer och anställda i frågor om legal risk och compliance.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2017)
Partner, Nyman Rudenstam (2014-2016)
Partner, Lindahl (2005-2014)
Associate, Bird & Bird (2002-2005)
Associate, Baker & McKenzie (1999-2002)
Corporate Counsel, AB Volvo (1997-1999)
Associate, Baker & McKenzie (1994-1997)