Global menu

Our global pages

Close
Victor Sundh , Senior Associate

Victor Sundh

Senior Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

Victor arbetar huvudsakligen med aktieöverlåtelser och rörelseöverlåtelser. Victor biträder löpande stora och medelstora bolag och är också regelbundet verksam inom crossborder-transaktioner.

Han biträder även i bolagsrättsliga ärenden i samband med årsstämmor i bl.a. noterade bolag och bolag med spritt ägande, kapitalanskaffningar m.m.

Victor är ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Karriär

Senior Associate, Eversheds Sutherland (2020)
Associate, Eversheds Sutherland (2019-2020)
Associate, MAQS Advokatbyrå (2017-2018)
Associate, Calissendorff Swarting Advokatbyrå (2016-2017)
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt (2015-2016)
Bolagsjurist, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (2014-2015)
Trainee, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (2011-2014)

Utbildning

Stokholms universitet, jur. kand. (2014)