Global menu

Our global pages

Close
Tord Svensson, Partner

Tord Svensson

Partner

Språk

Engelska, Tyska

Kompetenser

  • Fastighetsrätt
  • Bank & Finans
  • Fastighetsutveckling
  • Tvistelösning inom fastighetsrätt
  • Fastighetsfinansiering
  • Fastighetsinvestering
  • Fastigetsplanering

Erfarenhet

Tord är specialiserad på juridiken kring fastighetstransaktioner och fastighetsfinansiering. Han arbetar också med fastighetsjuridik i ett bredare perspektiv, innefattande både hyres- och entreprenadfrågor.

Tord har även mångårig erfarenhet av internationell förvärvsfinansiering i samband med både publik och privat M&A. Han arbetar också regelbundet med allmän finansrelaterad juridik i t.ex.tillståndsfrågor.

Tord är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2003.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2012)
Advokat, Kilpatrick Townsend (2009-2011)
Advokat, Baker & McBaker & McKenzie (2000-2009)
Eurohypo, Deutsche Bank, Frankfurt  (1998 - 1999)
DePfa Bank, Wiesbaden (1995-1998)
Tingsnotarie, Malmö tingsrätt (1993-1995)

Utbildning

LL.M. Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (1994)
Jur. kand., Lunds universitet )1992)

Övrigt

Vice ordförande i styrelsen för Svensk-Tyska föreningen i Stockholm.
Medlem i Mensa Sverige.