Global menu

Our global pages

Close
Anna Thoms, Senior Associate

Anna Thoms

Senior Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

Anna arbetar huvudsakligen med köp och försäljning av företag och verksamheter för internationella och svenska klienter. Anna biträder löpande stora och medelstora bolag och är också regelbundet verksam inom crossborder-transaktioner. Hon biträder även i bolagsrättsliga ärenden, t.ex. i samband med kapitalanskaffningar, omstruktureringar och incitamentsprogram.

Hon är omnämnd av internationellt erkända advokatrankinginstitut inom Corporate/ M&A.

Anna är ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Karriär
Senior Associate, Eversheds Sutherland (2021)
Biträdande jurist, Vinge (2017-2021)
Jr Relationship Manager, Intertrust (2015-2016)
Praktikant, United Nations, Administrative Law Section (2014))

Utbildning
Uppsala universitet, Juristexamen (2015)
Studier vid King’s College, The Dickson Poon School of Law (2015)