Global menu

Our global pages

Close

Arbetsrätt

Våra jurister bistår med rådgivning inom hela det arbetsrättliga området. Vi biträder regelbundet våra klienter i frågor om anställningsavtal, anställningsförmåner, incitaments- och bonusprogram, pensionsfrågor, uppsägningar, omorganisationer, arbetsmiljöfrågor, frågor kring diskriminering och jämställdhet samt frågor i samband med företagsöverlåtelser och arbetsrättsliga tvister.