Global menu

Our global pages

Close

Financial Sector

Eversheds Sutherlands verksamhetsgrupp för bank och finans har omfattande erfarenhet av rådgivning beträffande juridiska frågor kopplade till finans- och kapitalmarknaderna. Verksamhetsgruppen lämnar råd inom ett brett spektrum av frågor kring t.ex. transaktioner, investeringar, kapitaliseringar och regelverken för tillhandahållande av finansiella tjänster.

Vårt team anlitas av både användare/köpare av finansiella tjänster och de som erbjuder dessa. Teamet företräder regelbundet såväl svenska som internationella banker och andra finansiella institut. Bland byråns klienter inom området märks också Fintech-bolag, kreditfonder, AIF-fonder, industriföretag, fastighetsbolag, investmentbolag, riskkapitalföretag, fondbolag, mäklarfirmor, värdepappersförvaltare, försäkrings-och återförsäkringsbolag, försäkringsförmedlare och betalningsinstitut.

Teamet arbetar också mycket med regulatoriska frågor och utredningar av olika slag, såsom säkerhetsstrukturer, interna utredningar och förfrågningar från svenska och utländska myndigheter.

Våra jurister har ett lösningsorienterat perspektiv på genomförandet av transakti­ons- och rådgivningsuppdrag. Vi erbjuder pålitliga och pragmatiska rådgivare som alltid strävar efter att ni skall uppnå slutmålet på ett smidigt och effektivt sätt.

Eversheds Sutherland företräder och lämnar rådgivning till klienter i alla typer av juridiska ärenden som rör finans- och kapitalmarknaderna, däribland:

 • Investeringar/kapitaliseringar
 • Etablering och strukturering av bolag, fonder och andra institut
 • ”Fintech”
 • Asset Management
 • Förvärvsfinansiering
 • Fastighetsfinansiering
 • Finansiella omstruktureringar
 • Generell utlåning och refinansiering
 • Tillgångsfinansiering, leasing och flygplansfinansiering
 • Exportkrediter
 • Garanti- och säkerhetsfrågor
 • Obligationsfinansiering
 • Treasury- och derivatjuridik
 • Factoring och andra fakturafinansieringsprogram
 • Cash pooling
 • Finansiella rekonstruktioner
 • Tillsyns-/tillståndsfrågor och andra regulatoriska frågor.
 • Etablering, avveckling och förvärv av finansiella verksamheter
 • Utredningar och förfrågningar av myndigheter
 • Gränsöverskridande verksamhet till och från Sverige
 • Interna governance- och compliancefrågor
 • Marknadsföring och försäljning av finansiella instrument och försäkringar
 • Avtal och tvister inom det finansiella området

Verksamhetsgruppens jurister samarbetar regelbundet med Eversheds Sutherlands övriga verksam­hetsgrupper såväl nationellt som internationellt. Det möjliggör vid behov snabb etablering av multina­tionella transaktions- och rådgivningsteam i samband med gränsöverskridande finansieringstransak­tioner och finansmarknadsfrågor. På så sätt får våra klienter vid behov stöd och rådgivning inom uppdragets samtliga legala aspekter genom en enda kontaktyta samt tillgång till alla de erfarenheter som finns inom en av världens största advokatbyråer – Eversheds Sutherland.