Global menu

Our global pages

Close

Företagsöverlåtelser

Eversheds Sutherlands svenska M&A-team har lång erfarenhet av transaktionsjuridik och företräder dagligen såväl multinationella koncerner som lokala företag.
 
Vi biträder våra klienter i alla typer av M&A-relaterade ärenden, såsom överlåtelser och förvärv, omstruktureringar, börsintroduktioner, private equity, joint ventures och bolagsrättsliga frågor.

Bland våra klienter finns några av världens största företag, tillväxtföretag och start-ups. Vi samarbetar i stor omfattning med våra kontor runt om i världen, ofta i multinationella projekt samtidigt som vi hanterar löpande frågor för att underlätta våra klienters verksamhet.