Global menu

Our global pages

Close

Immaterialrätt

Eversheds Sutherland tillhandahåller rådgivning inom alla delar av svensk och internationell immaterialrätt, inklusive varumärken, upphovsrätt, patent, domännamn, marknadsföringsjuridik, media och underhållning.

Vi har omfattande erfarenhet av att skydda, kommersialisera samt att rättsligt genomdriva immateriella ensamrättigheter.

Rådgivningen omfattar både avtalsärenden, t.ex. licensavtal och forsknings- och utvecklingsavtal samt även domstolstvister avseende immateriella rättigheter.