Global menu

Our global pages

Close

IT och Telekom

Vi har stor erfarenhet av alla förekommande avtal inom telekomsektorn.

Eversheds Sutherlands telekomgrupp har vidare stor erfarenhet och kunskap när det gäller det regulatoriska landskapet och en hygglig idé om vad som kan tänkas hända i framtiden - något vi tror är väldigt viktigt för att kunna ge affärsmässigt effektiva råd.