Global menu

Our global pages

Close

Kommersiella avtal

Vi arbetar med alla typer av avtalsrättsliga frågeställningar och har mycket stor erfarenhet av komplexa flerpartsavtal och avtal med gränsöverskridande inslag.

Vår kompetens spänner över frågeställningar kring utformning, tolkning och tillämpning av alla typer av kommersiella avtal. Vi biträder även i samband med avtalsförhandlingar.