Global menu

Our global pages

Close

Konkurrensrätt och EU-rätt

Eversheds Sutherland biträder företag och myndigheter inom alla delar av svensk och europeisk konkurrensrätt. Vår rådgivning omfattar särskilt biträde med bedömningar och anmälningar av företagsförvärv och fusioner samt frågor avseende huruvida ett visst agerande är förenligt med tillämpliga konkurrensrättsliga regelverk.

Vi har särskilt erfarenhet av att bedöma konkurrensrättsliga aspekter avseende olika former av samarbetsavtal och kommersiella avtal. Vidare bistår vi våra uppdragsgivare i konkurrensrättsliga tvister.