Global menu

Our global pages

Close

Offentlig upphandling

Alla organisationer som har eller vill ha affärsmässiga relationer med det offentliga – eller som är en offentlig verksamhet – har kommit, eller kommer med största sannolikhet att komma, i kontakt med upphandlingsregelverket. Vid ett sådant tillfälle är tiden ofta knapp, frågorna komplicerade och de formella bestämmelserna stränga.

Eversheds Sutherland erbjuder kvalificerat juridiskt biträde inom offentlig upphandling. Vi hanterar ärenden inom den klassiska sektorn enligt LOU samt upphandling inom försörjningssektorerna enligt LUF, men även enligt övriga upphandlingslagar såsom t.ex. LUK (koncessioner) och LUFS (försvars- och säkerhetsupphandlingar).

Vi företräder svenska och utländska klienter i överprövningar och skadeståndsmål samt ger strategisk juridisk rådgivning innan, under och efter en upphandlingsprocess. Därutöver föreläser och utbildar vi inom området och kan skräddarsy en utbildning för en viss målgrupp eller organisation.

Vi täcker kort sagt alla aspekter av rättsområdet upphandling. 

Eversheds Sutherlands jurister inom offentlig upphandling har lång erfarenhet, inte bara från advokatbyrå, utan även från arbete på beställarsidan och på domstol. Detta ger mervärden och insikter som kommer våra klienter till godo i form av högkvalificerad och relevant rådgivning byggd på en gedigen affärsmässig förståelse och grund.