Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Adamczyk, Associate

Paweł Adamczyk

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Litigation and dispute management

Practice notes

Paweł Adamczyk is an attorney-at-law on the Dispute Resolution team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in litigation advice for Polish and foreign businesses, particularly in the area of civil and commercial law.

He also advises on criminal matters, with particular attention to economic offenses. He supports clients in disputes arising out of business-to-business contracts. He works for leading companies from the aviation sector. His experience includes advice on introduction of an airline onto the Polish market and litigation advice for air carriers in proceedings instigated by passenger complaints.

Selected projects

  • Litigation advice for leading air carriers in Europe and the world on proceedings before the state courts
  • Advising one of the largest companies in the food industry in criminal proceedings involving economic offenses
  • Advising one of the largest air carriers on launching activity on the Polish market

Paweł Adamczyk jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w doradztwie procesowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Doradza także w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych. Wspiera klientów w sporach wynikających z umów między przedsiębiorcami. Pracuje dla wiodących spółek z sektora lotniczego. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy wprowadzaniu linii lotniczych na polski rynek oraz doradztwo procesowe przewoźnikom lotniczym w postępowaniach ze skarg pasażerskich.

Wybrane projekty

  • Doradztwo procesowe dla wiodących w Europie i na świecie przewoźników lotniczych w zakresie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi
  • Doradztwo dla jednej z największych spółek z branży spożywczej w postępowaniu karnym dotyczącym przestępstw gospodarczych
  • Doradztwo dla jednego z największych przewoźników lotniczych dotyczące rozpoczęcia działalności na polskim rynku