Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Bala, Senior Associate

Michał Bala

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Public procurement

Practice notes

Michał Bala jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również prawem gospodarczym, negocjowaniem i obsługą kontraktów oraz sporami sądowymi i pozasądowymi.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland Wierzbowski pracował m.in. w jednej z wiodących kancelarii prawnych, specjalizującej się w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Wspiera zamawiających w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Reprezentuje klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi oraz doradza na etapie realizacji kontraktów, reprezentując klientów w ramach sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Pracuje dla wiodących spółek z sektora IT, energetyki, budownictwa, jak również dla kluczowych instytucji sektora publicznego. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa gospodarczego w wiodących polskich dziennikach i prasie branżowej. Ukończył prawo oraz europeistykę na Uniwersytecie w Białymstoku.

Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach zakończonego sukcesem projektu na budowę i utrzymanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Wartość projektu wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  • Doradztwo na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy w ramach projektu na budowę i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e-Usługi wraz z infrastrukturą oraz szkoleniami w ramach projektu „e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności”. Projekt współfinansowany ze środków UE.
  • Doradztwo na rzecz jednej z wiodących spółek branży IT, w tym reprezentacja przed KIO, przy pozyskiwaniu i realizacji zamówień publicznych na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych na rzecz instytucji rządowych.
  • Doradztwo przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na budowę elektrowni fotowoltaicznej opartej na urządzeniach produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł o mocy ponad 100 kWp.
  • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach projektu Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie – Zadanie 3a Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym. Wartość projektu wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.
  • Udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku.