Global menu

Our global pages

Close
 
Magdalena  Bartosiewicz , Senior Associate

Magdalena  Bartosiewicz

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Litigation and dispute management
 • Regulatory investigations and enforcement

Practice notes

Magdalena Bartosiewicz is an attorney-at-law in the dispute resolution team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in criminal law in it broad sense as well as compliance and AML matters.

Magdalena advises Polish and international clients on regulatory issues involving the liability of key individuals in the business for unlawful practices. She also represent clients in criminal cases before law enforcement authorities and common courts. She supports clients in building and implementing compliance systems and procedures. She has participated in large projects involving compliance reviews in companies and internal investigations. She has also handled implementation of AML/CFT regulations in obligated institutions. Magdalena represents clients in judicial disputes and arbitration, and advises at the pre-litigation stage and in negotiations. She has over a decade of experience providing legal advice to businesses.

Before joining Eversheds Sutherland Poland she gained experience at law firms specializing in serving domestic clients, including Treasury-owned companies, as well as international corporations.

She has published numerous articles on implementation of the AML/CFT Act and combating abuses in companies, financial institutions, and entities from the FMCG sector.

At the Warsaw Bar Association of Attorneys-at-law, she is a member of the Council and the chairwoman of the Committee of International Cooperation and Human Rights. She is also a member of the Committee of Human Rights at the National Bar Association of Attorneys-at-law.

Magdalena completed postgraduate Compliance & AML Analyst studies at Koźmiński University in Warsaw. She is also certified as “Approved Compliance Officer” by the Compliance Institute.

Selected projects

 • Implementation of AML/CFT regulations at branches of foreign banks, financial institutions, and FMCG companies 
 • Implementation of compliance programs and anticorruption programs at FMCG companies
 • Participation in reviews and audits of regulatory compliance at financial institutions and FMCG companies
 • Participation in anti-bribery reviews in automotive companies 
 • Representation of the international companies in dawn-raids and before the court and law enforcement authorities 
 • Ongoing legal advice for financial institutions (banks and leasing companies) connected with enforcement of contractual provisions, including representation in court
 • Participation in judicial and arbitration proceedings for large Polish and international companies from the pharmaceutical, FMCG, chemical and metallurgical sectors in cases seeking damages against banks related to currency option contracts
 • Participation in proceedings before the European Commission for Polish energy companies due to infringement by the Republic of Poland of EU tax regulations 
 • Participation in a judicial proceeding for a leading Polish energy company in a case seeking damages against the State Treasury for delay in implementing an EU directive
 • Representing international pharmaceutical companies in proceedings before the Minister of Health connected with placing and maintaining drugs on the National Health Fund reimbursement list

Magdalena Bartosiewicz jest radcą prawnym w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym i doradztwie w zakresie compliance i AML.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom w kwestiach regulacyjnych, w obszarze odpowiedzialności kluczowych osób w biznesie za praktyki niezgodne z przepisami prawa. Reprezentuje także klientów w sprawach karnych: zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przygotowawczych Wspiera w budowaniu oraz wdrażaniu systemów i procedur compliance. Uczestniczyła m.in. w dużych projektach związanych z przeglądami zgodności w spółkach oraz dochodzeniami wewnętrznymi. Zajmowała się również implementacją przepisów AML/CFT w instytucjach obowiązanych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz arbitrażu, doradza na etapie przedsądowym i w negocjacjach. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów krajowych, w tym spółek Skarbu Państwa oraz międzynarodowych korporacji.

Ma na koncie wiele artykułów dotyczących wdrożenia przepisów ustawy AML/CFT oraz przeciwdziałania nadużyciom w spółkach, instytucjach finansowych, podmiotach branży FMCG. Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka tejże Rady, a także członkiem Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Ukończyła studia podyplomowe „Analityk Compliance & AML” w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Otrzymała również Certyfikat „Approved Compliance Officer” wydawany przez Instytut Compliance.

Wybrane projekty

 • Implementacja przepisów AML/CFT w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach finansowych oraz podmiotach z branży FMCG 
 • Implementacja programów zgodności (compliance) i programów antykorupcyjnych w podmiotach z branży FMCG 
 • Uczestnictwo w przeglądach i audytach zgodności regulacyjnych w instytucjach finansowych oraz podmiotach z branży FMCG 
 • Uczestnictwo w przeglądach antykorupcyjnych w spółkach motoryzacyjnych
 • Reprezentacja spółek międzynarodowych podczas przeszukań organów śledczych oraz w trakcie postępowań przygotowawczych i sądowych 
 • Bieżące doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych (banków i spółek leasingowych) związane z egzekucją postanowień umownych, w tym reprezentacja przed sądami
 • Uczestnictwo w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w imieniu dużych spółek polskich i międzynarodowych z branż farmaceutycznej, FMCG, chemicznej oraz metalurgicznej w sprawach odszkodowawczych przeciwko bankom związanych z umowami opcji walutowych
 • Uczestnictwo w postępowaniach przed Komisją Europejską w imieniu polskich spółek energetycznych z powodu naruszeń przez Rzeczpospolitą Polską wspólnotowego prawa podatkowego
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym w imieniu wiodącej polskiej spółki energetycznej w sprawie odszkodowawczej przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu opóźnienia w implementacji dyrektywy wspólnotowej 
 • Reprezentacja międzynarodowych spółek farmaceutycznych w postępowaniach przed Ministrem Zdrowia w sprawach związanych z umieszczaniem i utrzymywaniem leków na listach leków refundowanych