Global menu

Our global pages

Close
 
Ondřej Beneš, Counsel

Ondřej Beneš

Counsel

Languages

Czech, English and German

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Employment law
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Ondřej Beneš is an attorney-at-law focusing especially on mergers & acquisitions and labour law. Prior to joining our office in 2017, Ondřej worked at Hájek Zrzavecký.

Ondřej graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague and also from the Faculty of business administration at University of Economics in Prague. Apart from Czech, he speaks English and German.


Ondřej Beneš se ve své praxi věnuje zejména oblasti fúzí a akvizic a pracovnímu právu. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2017. Předtím působil v advokátní kanceláři Hájek Zrzavecký.

Ondřej vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě češtiny hovoří anglicky a německy.


Ondřej Beneš ist Rechtsanwalt, der sich in seiner Praxis insbesondere dem Bereich Mergers & Acquisitions und dem Arbeitsrecht widmet. In unserer Anwaltskanzlei arbeitet er seit 2017. Vorher war er in der Rechtsanwaltskanzlei Hájek Zrzavecký tätig.

Ondřej absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag und die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Prag. Neben Tschechisch spricht er Englisch und Deutsch.