Global menu

Our global pages

Close
 
Martina Benešová, Junior Associate

Martina Benešová

Junior Associate

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Litigation and dispute management
  • Real estate

Practice notes

Martina Benešová působila v naší kanceláři Eversheds Sutherland (tehdy ještě Dvořák Hager & Partners) jako studentka. Poté pracovala jako koncipientka v advokátní kanceláři Urbášek & Partners, kde se soustředila zejména na litigace, pracovní právo a obecnou občanskoprávní agendu. Nyní se v naší kanceláři soustředí především na nemovitostní právo a zastupování v soudních a rozhodčích řízeních.

Martina absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V naší advokátní kanceláři působí jako koncipient od roku 2020. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a francouzsky.


Martina Benešová has worked in Eversheds Sutherland (previously Dvořák Hager & Partners) as a paralegal in the past. Afterwards she has worked as a junior associate in Urbášek & Partners law firm, where she has focused mainly on litigation, labor law and general civil law. Currently, since rejoining our office, she has mainly been focusing on real estate and representation in judical and arbitration proceedings.

Martina has graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague. She has joined our office in 2020 as a junior associate. Besides Czech, she is fluent in English and French.


Martina Benešová hat in der Vergangenheit als Rechtsanwaltsassistentin in Eversheds Sutherland (zuvor Dvořák Hager & Partners) gearbeitet. Danach arbeitete sie als Rechtsanwaltskonzipientin in Anwaltskanzlei Urbášek & Partners, wo sie sich hauptsächlich auf Rechtsstreitigkeiten, Arbeitsrecht und allgemeine Zivilrecht konzentrierte. Derzeit konzentriert sie sich seit ihrer Rückkehr ins unsere Büro hauptsächlich auf Immobilienrecht und Rechtsstreitigkeiten.

Martina absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag. Sie kam in 2020 als eine Rechtsanwaltskonzipientin in unsere Büro. Neben Tschechisch spricht sie fließend Englisch und Französisch.