Global menu

Our global pages

Close
 
Eric Bergamin, Partner - ES Advisory

Eric Bergamin

Partner - ES Advisory

Practice areas

 • Pensions

Practice notes

In his professional practice Eric Bergamin (1965) advises national and international corporate organisations and pension institutions (like industry-wide and corporate pension funds or insurance companies) on a wide variety of topics, always with a direct link to pensions law. He focuses on pension-related matters that arise during the course of national and international mergers and acquisitions.

The organisational structure of pension funds, governance of pension funds, financing issues and legal aspects of the accountancy regulations (IFRS/IFRIC related to pensions) that apply in the case of pension schemes also constitute one of his specialisms.

His favourite area is the interface between the legal, on the one hand, and the ‘figures’ where pension always is about, on the other hand.

His recent clients and experience include:

 • An employer accompanied by the transfer of pension capital from Dutch to Belgian OFP.
 • A company assisted in the legal aspects of pension and indexation obligations in the context of accounting rules.
 • Employers accompanied by adjusting pension schemes in the context of Witteveen.
 • A company assisted in the discussion on the separate investment deposit at the executive insurer.
 • An insurer advised on technical and legal aspects of an implementation agreement.
 • A pension fund accompanied by the tightening and renovation of the implementation agreement.

Eric is a member of the Dutch Pension Law Association (Nederlandse Vereniging voor Pensioenrecht) and of the International Pension & Employee Benefits Lawyers Association IPEBLA. From July 2008 until July 2012 he was the chairman of the Dutch Association of Pension Specialists (Kring van Pensioenspecialisten), an organisation of several hundreds of pension specialists throughout the pension industry in the Netherlands. Eric is very experienced in cross-boarder activities, as well as co-chairing an international group of pension lawyers.

 • Languages: Dutch, English and German.
 • Eric is a lecturer at the Executive Pensions Program at the Nyenrode Business University.

In zijn praktijk adviseert Eric Bergamin (1965) nationale en internationale werkgevers en pensioenuitvoerders ten aanzien van een breed scala van onderwerpen, altijd met een directe link naar het pensioenrecht.

Hij richt zich op pensioen en aanverwante zaken die zich voordoen tijdens nationale en internationale fusies en overnames. De organisatiestructuur van pensioenfondsen, governance van pensioenfondsen, financiële kwesties en juridische aspecten van de accountancyregelgeving (IFRS/IAS19), die van toepassing zijn in het geval van pensioenregelingen, vormen eveneens een van zijn specialismen.

Het snijvlak tussen juridisch, enerzijds, en ‘de cijfers’ waar pensioen altijd over gaat, anderzijds, is zijn favoriete gebied.

Zijn recente ervaring omvat vertegenwoordiging van:

 • Een werkgever begeleid bij de overdracht van pensioenkapitaal van Nederlands fonds naar Belgische OFP.
 • Een onderneming begeleid bij de advisering van pensioen- en indexatieverplichtingen i.k.v. accountancyregels.
 • Werkgevers begeleid bij de aanpassing van pensioenregeling i.k.v. Witteveen.
 • Een onderneming begeleid in discussie over het gesepareerd beleggingsdepot bij de uitvoerende verzekeraar.
 • Een verzekeraar geadviseerd bij technisch-juridische aspecten van een uitvoeringsovereenkomst.
 • Een pensioenfonds begeleid bij de aanscherping en vernieuwing van de uitvoeringsovereenkomst.

Eric is lid van de Nederlandse Vereniging voor Pensioenrecht en lid van de International Pensions and Benefit Lawyers Association IPEBLA. Van juli 2008 tot juli 2012 was Eric voorzitter van de Kring van Pensioen-Specialisten, een organisatie van enkele honderden pensioenspecialisten in de hele pensioensector in Nederland. Eric heeft veel ervaring met grensoverschrijdende activiteiten, alsmede co-voorzitterschap van een internationale groep van pensioenjuristen.

 • Talen: Nederlands, Engels en Duits.
 • Eric is docent bij het Executive Pension Program van de Nyenrode Business Universiteit.