Global menu

Our global pages

Close
 
Sylvia Berová, Senior Associate

Sylvia Berová

Senior Associate

Languages

Slovak and English

Practice areas

  • Commercial litigation
  • Corporate
  • Environment
  • ESG
  • Real estate

Practice notes

Sylvia Berová is an attorney at law who focuses her practice on providing legal advice mainly in the areas of commercial law, energy law, waste management law, as well as corporate and real estate law.

Sylvia studied law at Comenius University in Bratislava and has been working at Eversheds Sutherland since 2022. Prior to that, she worked at several local law firms and immediately before joining our law firm, she worked as the head of the legal department at an energy company engaged in the production and sale of electricity and heat. This company belongs to the global leader in environmental transformation

Sylvia speaks English in addition to Slovak.


Sylvia Berová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi zameriava na poskytovanie právneho poradenstva najmä v oblasti obchodného práva, energetického práva, práva odpadového hospodárstva, ale tiež na korporátnu agendu a právo nehnuteľností.

Sylvia študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland pôsobí od roku 2022. Predtým pracovala vo viacerých lokálnych advokátskych kanceláriách a bezprostredne pred nástupom do advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland pôsobila ako vedúca právneho oddelenia v energetickej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom elektriny a tepla, ktorá spadá pod svetového lídra v ekologickej transformácii.

Okrem slovenčiny Sylvia ovláda anglický jazyk.


Sylvia Berová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis auf die Rechtsberatung vor allem im Bereich des Handelsrechts, Energierecht, Abfallwirtschaftsrecht, aber auch im Gesellschafts- und Immobilienrecht konzentriert.

Sylvia hat an der juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava studiert und arbeitet seit 2022 bei Eversheds Sutherland. Davor war sie in mehreren lokalen Anwaltskanzleien tätig und leitete unmittelbar vor ihrem Eintritt bei Eversheds Sutherland die Rechtsabteilung eines Energieunternehmens, das sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom und Wärme befasst und weltweit führend in der grünen Transformation ist.

Neben Slowakisch spricht sie Englisch.