Global menu

Our global pages

Close
 
Marek Bomba, Partner

Marek Bomba

Partner

Languages

English, Czech and Slovak

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Competition, EU and Trade
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions
  • Privacy, data protection and cybersecurity

Practice notes

Marek Bomba is an attorney-at-law specialising mainly on corporate law and M&A, law of contract, competition law and data protection.

Marek Bomba joined our office in 2014. Before that he worked for ten years at Balcar Polanský Eversheds in their Prague and Bratislava offices. He has extensive experience from advising clients in the field of corporate acquisitions, projects and providing legal support in drafting and negotiation of complex contractual documentation for large supplies of goods and services.

Marek Bomba graduated from the law faculty of Comenius University in Bratislava and completed an LLM in EU Business Law at the University of Nijmegen.

He is a member of the Czech Bar and speaks English, Czech and Slovak.


Marek Bomba je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje na korporátní právo a M&A, smluvní právo, hospodářskou soutěž a ochranu osobních údajů.

Marek Bomba spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2014. Předtím působil deset let v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds v Praze i Bratislavě. Má četné zkušenosti z právního poradenství v oblasti korporátních akvizic, projektů i přípravy a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace v rámci významných dodávek zboží a služeb.

Marek Bomba vystudoval práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě a dále pokračoval v postgraduálním studiu na univerzitě v holandském Nijmegenu kde obdržel titul LL.M. (European Business Law). Je členem České advokátní komory.

Hovoří anglicky, česky a slovensky.


Marek Bomba je advokátom, ktorý sa vo svojej praxi zameriava na právo obchodných spoločností a M&A, záväzkové právo, hospodársku súťaž a ochranu osobných údajov.

Marek Bomba spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2014. Predtým pôsobil desať rokov v advokátskej kancelárii Balcar Polanský Eversheds v Prahe a Bratislave. Má početné skúsenosti z právneho poradenstva v oblasti akvizícií obchodných spoločností, projektov i prípravy a vyjednávania komplexnej zmluvnej dokumentácie v rámci významných dodávok tovarov a služieb.

Marek Bomba vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a ďalej pokračoval v postgraduálnom štúdiu na univerzite v holandskom Nijmegene kde získal titul LL.M. (European Business Law). Je členom Českej advokátskej komory.

Hovorí anglicky, česky a slovensky.


Rechtsanwalt Marek Bomba ist auf Gesellschaftsrecht und M&A, sowie Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht spezialisiert.

Marek Bomba arbeitet seit dem Jahr 2014 bei unserer Anwaltskanzlei. Vorher war er 10 Jahre in der Anwaltskanzlei Balcar Polanský Eversheds in Prag und Bratislava tätig. Er hat zahlreiche Erfahrungen im Bereich der Rechtsberatung bei gesellschaftsrechtlichen Akquisitionen und Projekten, bei der Vorbereitung von komplexen Vertragsdokumentationen im Rahmen bedeutender Warenlieferungen und Dienstleistungen.

Marek Bomba hat Rechtswissenschaft an der Komenský Universität in Bratislava studiert und dann ein postgraduales Studium an der Universität im niederländischen Nijmegen mit dem Titel LL.M. (European Business Law) abgeschlossen.

Er ist Mitglied der tschechischen Anwaltskammer und spricht Englisch, Tschechisch und Slowakisch.