Global menu

Our global pages

Close
 
Jiří Brabec, Associate

Jiří Brabec

Associate

Languages

English, German

Practice areas

  • Corporate
  • Real estate

Practice notes

Jiří Brabec focuses on real estate and commercial law for corporate clients. Prior to joining Eversheds Sutherland, Jiří worked at Hanzlík & Partners, where he underwent his legal traineeship before qualifying as a lawyer. He focused mainly on real estate law, corporate law, contractual obligations and litigation, as well as on employment law issues and the day-to-day corporate agenda.

Jiří graduated from the Faculty of Law of Charles University and completed a study stay in Helsinki focused on commercial, European, competition, international and company law. In addition to Czech, Jiří also speaks English and German.


Jiří Brabec se u nás v kanceláři věnuje hlavně nemovitostnímu a obchodnímu právu pro korporátní klientelu. Před příchodem do Eversheds Sutherland pracoval Jiří v advokátní kanceláři Hanzlík & Partneři, kde si prošel koncipientskou praxí a dále pokračoval v roli advokáta. Zaměřoval se především na nemovitostní právo, korporátní právo, smluvní závazkové vztahy a případné soudní spory, dále na pracovněprávní problematiku a běžnou korporátní agendu.

Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a také absolvoval studijní pobyt v Helsinkách zaměřený na právo obchodní, evropské, soutěžní, mezinárodní a právo společností. Jiří hovoří kromě češtiny také anglicky a německy.


Jiří Brabec konzentriert sich hauptsächlich auf das Immobilien- und Handelsrecht für Firmenkunden. Vor seinem Eintritt bei Eversheds Sutherland arbeitete Jiří in der Anwaltskanzlei Hanzlík & Partneři, wo er ein Konzipientenpraktikum absolvierte und später als Rechtsanwalt tätig war. Die Schwerpunkte seiner Arbeit waren insbesondere das Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht, vertragliche Schuldverhältnisse und eventuelle Prozessführung sowie arbeitsrechtliche Fragen und die laufende Unternehmensagenda.

Jiří absolvierte die Juristische Fakultät der Karls-Universität sowie einen Studienaufenthalt in Helsinki mit den Schwerpunkten Handelsrecht, Europarecht, Wettbewerbsrecht, internationales und Gesellschaftsrecht. Jiří spricht neben Tschechisch auch Englisch und Deutsch.