Global menu

Our global pages

Close
 
Michel Chatelin, Partner

Michel Chatelin

Partner

Languages

Dutch, English, Spanish, French and German

Practice areas

 • Competition, EU and Trade
 • Corporate
 • Data centers
 • Energy and infrastructure
 • Environment
 • Retail

Practice notes

Michel Chatelin is partner with Eversheds Sutherland en leads the practicegroup Competition & Trade. He has wide experience in sectors energy & utilites, healthcare, social housing and retail.

Michel advises national and international companies, as well as governmental bodies and public sector companies.

Michel is frequently asked as speaker on conferences, seminars and coures.

His most recent work includes:

 • Cartel investigations: advising companies involved in cartel investigations of the competition authorities. Dawn raid assistance, leniency applications, procedures with the competition authorities.
 • Innovative performance contracts in the health care sector: advising hospitals on Technology Partnership Contracting in relation with the supply and maintenance of medical equipment, products and services.
 • Realisation solar energy projects: advising investors in the largest solar park of the Netherlands on the island Ameland; advising on the procurement of large solar energy installations on roofs of schools, municipalities and companies.
 • Opening retail stores: advising large international retail chains regarding setting up Netherlands activities.

Awards and rankings:

As of 1995 Michel is a lawyer and has been recommended by Legal 500 and Chambers Legal.

Memberships:

 • Vice-chair supervisory board Amelander Energie Coöperatie;
 • Member steering committee solarpark Ameland
 • Member Dutch competition law association
 • Member Dutch Energy law association

Publications:

 Michel is partner bij Eversheds Sutherland en leidt de praktijkgroep Mededinging en Economisch Ordeningsrecht. Hij heeft ruime ervaring in de sectoren energie & utilities, gezondheidszorg, woningcorporaties en retail.

Michel adviseert nationale en internationale ondernemingen, alsmede overheden en instellingen in de publieke sector.

Michel is verbonden geweest aan het Internationaal Instituut voor Energierecht te Leiden en aan de Europese Commissie, DG voor Energie. Michel is een veel gevraagd spreker voor congressen, seminars en opleidingen.

Voorbeelden van recent werk:

 • Kartelonderzoeken: begeleiden van ondernemingen die voorwerp zijn van een kartelonderzoek van de mededingingsautoriteiten. Ondersteuning bij invallen, clementieverzoeken en procedure bij de mededingingsautoriteiten.
 • Innovatieve prestatiecontracten in de gezondheidssector: Begeleiding van ziekenhuizen bij de totstandkoming van een Technologisch Partnershap Overeenkomst met betrekking tot de levering en onderhoud van medische apparatuur, producten en diensten.
 • Realisatie zonne-energie projecten: begeleiden investeerders in het grootste zonnepark van Nederland op Ameland; begeleiden aanbestedingen voor grootschalige zone-energie installaties op daken van scholen, gemeenten en bedrijven.
 • Impact gewijzigde Woningwet: adviseren van corporaties en verbonden ondernemingen over de gevolgen van de gewijzigde Woningwet.
 • Openen winkelketens: begeleiden van grote buitenlandse retailketens bij het opzetten van Nederlandse activiteiten.

Awards en rankings:

Michel is sinds 1995 advocaat en aanbevolen door Legal 500 en Chambers Legal.

Lidmaatschappen:

 • Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Amelander Energie Coöperatie;
 • Lid stuurgroep zonnepark Ameland
 • Lid Vereniging voor Mededingingsrecht
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Energierecht

Publicaties:

Winners of the Global Competition Review award for behavioural matter of the year (Europe). This was for the creative, strategic and innovative work carried out in a non-merger matter before an enforcer in Europe.