Global menu

Our global pages

Close
 
Piotr Chochowski, Of Counsel

Piotr Chochowski

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial litigation
 • Privacy, data protection and cybersecurity
 • Technology

Practice notes

Piotr Chochowski is an attorney at law in Eversheds Sutherland Poland. He specializes in the law of new technologies and data protection. He also represents clients in regulatory proceedings, particularly involving telecommunications law and data protection.

He has over a decade of experience providing legal advice to businesses. Before joining Eversheds Sutherland he worked with leading international law firms and advised clients as an in-house lawyer. He supports clients in audits of data processing and bringing their internal policies and documentation into compliance with data protection regulations. He has effectively represented clients in judicial and administrative proceedings. He works for leading companies in telecommunications, insurance, and debt collection. He has advised on claims seeking millions of dollars of damages for breach of contract on major infrastructure projects.

He has extensive experience advising on implementation of projects involving cooperation between some of the largest telecommunications operators on the market. He has participated in pioneering projects involving construction of a shared radio network by major mobile operators in Poland and cooperation between a mobile operator and a bank in providing banking services to mobile customers.

Recent projects

 • Advising the country’s largest debt collection firm, Kruk SA, in implementation of the General Data Protection Regulation across 9 different European jurisdictions
 • Advising a leading European telecom in implementation of the GDPR
 • Advising on initiation of cooperation between mobile network operators to share their radio access network and establishment of Networks sp. z o.o. managing the shared RAN of Orange and T-Mobile
 • Advising on establishment of cooperation in providing banking services by T-Mobile in conjunction with Alior Bank
 • Advice in proceedings initiated by green-energy firms against a state-owned power company for damages exceeding PLN 1 billion 

Piotr Chochowski jest adwokatem w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i ochrony danych osobowych. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w postępowaniach regulacyjnych dotyczących w szczególności prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Doradzał również klientom jako prawnik wewnętrzny w ich działach prawnych.

Wspiera klientów w zakresie audytów przetwarzania danych osobowych, dostosowania wewnętrznych polityk i dokumentacji do przepisów o ochronie danych. Skutecznie reprezentował klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora telekomunikacyjnego, ubezpieczeń oraz windykacji. Doradzał w sprawach o wielomilionowe odszkodowania należne za niewykonanie umowy przy największych projektach infrastrukturalnych. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów dotyczących współpracy pomiędzy największymi operatorami telekomunikacyjnymi na rynku. Uczestniczył w pionierskich przedsięwzięciach obejmujących budowę wspólnej sieci radiowej przez głównych operatorów mobilnych w kraju oraz współpracę pomiędzy operatorem mobilnym a bankiem w świadczeniu usług bankowych klientom operatora.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla największej firmy windykacyjnej w kraju, KRUK S.A., we wdrożeniu RODO w 9 jurysdykcjach europejskich
 • Doradztwo dla spółki będącej europejskim liderem w sektorze telekomunikacji przy implementacji RODO
 • Doradztwo przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Operatorami Sieci Mobilnej (MNO)w zakresie współdzielenia RAN i utworzenia Networks Sp. z o. o. zarządzającej wspólną siecią RAN Orange i T-Mobile
 • Doradztwo dla przy nawiązaniu współpracy w zakresie świadczenia usług bankowych przez T-Mobile we współpracy z Alior
 • Doradztwo w postępowaniach wszczętych przez firmy zajmujące się zieloną energią przeciwko państwowej firmie energetycznej za szkody przekraczające miliard złotych