Global menu

Our global pages

Close
 
Magdalena Chrzan, Of Counsel

Magdalena Chrzan

Of Counsel

Languages

Polish, English, German

Practice areas

 • Banking and finance
 • Payment systems and digital commerce
 • Restructuring and insolvency

Practice notes

Magdalena Chrzan is an attorney at law with the banking and finance team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in the law of payment services and anti-money laundering. She also handles project finance (loan agreements, security) as well as M&A transactions in the financial services sector. She has over 10 years of experience providing legal advice to businesses.

She supports clients in ensuring compliance with regulatory requirements in the area of payment services (product review, payment services regulations, advice on local regulatory requirements for passporting of licenses). She works for leading companies in the payment cards and online payment sectors (payment systems, payment instrument issuers, acquirers).

Magdalena advises clients from the financial services and currency exchange sectors on AML issues. She has represented companies in many licensing and oversight proceedings before the Polish Financial Supervision Authority and the National Bank of Poland, registration proceedings and B2B negotiations.

Her experience includes implementation of credit projects and project financing (preparation of transactional documentation, including standardized international templates), M&A projects for financial services clients (preparation of transactional plans, including regulatory aspects, implementation documentation, negotiations) and securitization projects.

She has published articles on payment services and AML and has led workshops on these subjects.

Magdalena earned an LL.M. in German law at the University of Regensburg.

Recent projects

 • Comprehensive advice for a global payment system on all legal aspects of its operations in Poland
 • Advising Polish payment institutions on online payment services
 • Advising several Polish payment institutions in fulfilling their AML obligations
 • Advising an American capital group on the cross-border merger between a German bank in the group and a Polish company
 • Advising on the division by spinoff of an acquirer and its sale to an investor

Magdalena Chrzan jest radcą prawnym w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie usług płatniczych i AML. Zajmuje się również obsługą transakcji finansowania projektów inwestycyjnych (umowy kredytowe, zabezpieczenia) oraz transakcjami  M&A w sektorze usług finansowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Wspiera klientów w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi w obszarze usług płatniczych (opiniowanie produktów, regulaminów usług płatniczych, doradztwo w zakresie lokalnych wymogów regulacyjnych w przypadku paszportowania licencji). Pracuje dla wiodących spółek z sektora kart płatniczych oraz płatności on-line (schematy płatnicze, wydawcy instrumentów płatniczych, agenci rozliczeniowi).

Doradza podmiotom z sektora usług finansowych i wymiany walut w kwestiach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach licencyjnych i kontrolnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim, a także w postępowaniach rejestrowych oraz w negocjacjach B2B.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów kredytowych i finansowań inwestycji (przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory), projektów M&A dla podmiotów z sektora usług finansowych (przygotowanie schematu transakcji z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych oraz dokumentacji wykonawczej, negocjacje) oraz w projektach sekurytyzacyjnych.

Ma na swoim koncie publikacje poświęcone usługom płatniczym i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jest również autorką szkoleń poświęconych tej tematyce.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa niemieckiego (LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Ostatnie projekty

 • Kompleksowe doradztwo dla jednego z globalnych schematów płatniczych we wszystkich aspektach prawnych jego działalności w Polsce
 • Doradztwo dla polskiej instytucji płatniczej w zakresie usług płatniczych online
 • Doradztwo dla kilku polskich instytucji płatniczych w zakresie realizacji obowiązków AML
 • Doradztwo dla amerykańskiej grupy kapitałowej przy połączeniu transgranicznym wchodzącego w skład tej grupy niemieckiego banku z polską spółką
 • Doradztwo przy podziale przez wydzielenie agenta rozliczeniowego oraz jego sprzedaży inwestorowi