Global menu

Our global pages

Close
 
Kamil Ciodyk, Associate

Kamil Ciodyk

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Corporate
 • Mergers and acquisitions
 • Private equity
 • Venture Capital

Practice notes

Kamil Ciodyk is an attorney-at-law on the M&A and private equity/venture capital team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in commercial law, corporate restructuring and M&A transactions.

Before joining Eversheds Sutherland he worked in domestic and international law firms as well as the Big Four consulting firms. He advised Polish and international entities on their day-to-day operations, particularly in the field of starting, running and ending their business in Poland. He prepared transaction documentation for mergers and acquisitions.

During his studies at the Leon Koźmiński University Law Faculty, as an exchange student he read law and management in Innsbruck, Austria, at the MCI Management Center Innsbruck. Currently he writes his PhD dissertation on the subject of a change in the composition of a limited partnership.

Selected projects

 • Advising Airbridge Equity Partners on its investment in Survicate
 • Advising Icos Capital and EEC Magenta on next round investment in Reliability Solutions 
 • Advising Cogito Capital Partners on series A investment in HomeDoctor
 • Advising the EEC Magenta Fund on investment in ICsec
 • Advising EEC Magenta on creation of the structure of the venture capital funds
 • Advising Cogito Capital Partners on series A investment in Applica.AI Ltd 
 • Advising EEC Magenta on its investment in ChallengeRocket.com
 • Advising EEC on its investment in TakeTask, an innovative platform for automating processes in corporations
 • Advising EEC Magenta in its first investment in Reliability Solutions
 • Advising on the sell side of Innova Capital’s acquisition of shares in Drukarnia Embe Press in Lublin, a leading supplier of labels and flexible packaging for the beverage and food industry
 • Advising the shareholders of ALE Holdings Limited on its proposed sale to Netherlands-based Mammoet Group
 • Advising a private investor in share acquisition in real estate developer


Kamil Ciodyk jest adwokatem w zespole fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland Wierzbowski pracował w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych z wielkiej czwórki. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom w ich bieżącej działalności, w tym w szczególności w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowywał dokumentację transakcji fuzji i przejęć.

Podczas studiów na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w ramach wymiany międzynarodowej studiował prawo i zarządzanie w Innsbrucku (Austria) na uczelni MCI Management Center Innsbruck. Aktualnie pisze pracę doktorską poświęconą tematyce zmiany składu osobowego w spółce komandytowej.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla funduszu Airbridge Equity Partners przy inwestycji w Survicate
 • Doradztwo na rzecz Icos Capital i EEC Magenta w kolejnej rundzie inwestycji w Reliability Solutions
 • Doradztwo na rzecz Cogito Capital Partners przy rundzie A finansowania HomeDoctor
 • Doradztwo dla Funduszu EEC Magenta przy inwestycji w firmę ICsec
 • Doradztwo na rzecz funduszu EEC Magenta w ramach stworzenia struktury funduszy kapitałowych VC
 • Doradztwo dla Cogito Capital Partners w rundzie inwestycyjnej serii A spółki Applica.AI Ltd 
 • Doradztwo dla funduszu EEC Magenta przy inwestycji w ChallengeRocket.com
 • Doradztwo dla funduszu EEC Magenta przy inwestycji w TakeTask
 • Doradztwo dla funduszu EEC Magenta przy pierwszej inwestycji w firmę Reliability Solutions
 • Doradztwo na rzecz Drukarni Embe Press, czołowego dostawcy etykiet dla branży napojowo-spożywczej, w transakcji nabycia 80% udziałów w tej spółce przez Innova Capital
 • Doradztwo udziałowcom ALE Holdings Limited w ramach proponowanej sprzedaży holenderskiej Grupie Mammoet
 • Doradztwo na rzecz prywatnego inwestora podczas nabycia udziałów w firmie deweloperskiej
 • Doradztwo dla polskiego producenta przetworów owocowo-warzywnych przy wieloetapowej restrukturyzacji prowadzonej działalności, obejmujące połączenie spółek oraz doradztwo korporacyjne