Global menu

Our global pages

Close
 
Małgorzata Deruś, Associate

Małgorzata Deruś

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Corporate
 • Mergers and acquisitions
 • Private equity
 • Venture Capital

Practice notes

Małgorzata Deruś is an attorney-at-law on the M&A and private equity/venture capital teams at Eversheds Sutherland Wierzbowski. She specializes in mergers and acquisitions and corporate advice.

Before joining Eversheds Sutherland Wierzbowski she gained experience in other renowned law firms. She provides support for M&A transactions and ongoing corporate advice for businesses, including drafting commercial contracts and corporate resolutions. She also has experience in restructuring projects and raising financing.

Małgorzata is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where she completed the course of study at the Centre for English and European Law in conjunction with the University of Cambridge. She also attended the University of Groningen, in the Netherlands, as part of the Erasmus+ program. 

Recent projects

 • Advising the seller in a transaction involving acquisition of companies operating in the area of waste processing and recycling
 • Advising on the sale of a majority stake in a leading Polish company in the food industry to an investor from Saudi Arabia
 • Advising one of the largest Polish real estate developers in raising financing from Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Advising an industry investor in several acquisitions of companies from the new technology sector
 • Comprehensive corporate advice for Polish and foreign businesses including establishment of companies, ongoing support, reorganizations (conversion of corporate form, merger and division) and liquidation of companies

Małgorzata Deruś jest radcą prawnym w zespole fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w doradztwie korporacyjnym.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland Wierzbowski zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych. Pracuje przy obsłudze transakcji fuzji i przejęć, zajmuje się bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców – w tym przygotowuje umowy handlowe, uchwały organów korporacyjnych. Posiada również doświadczenie w zakresie projektów restrukturyzacyjnych oraz dotyczących pozyskania finansowania.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonym przy Wydziale Prawa i Administracji UW wspólnie z Uniwersytetem Cambridge oraz w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Groningen. 

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla sprzedającego w transakcji dotyczącej przejęcia spółek z grupy prowadzącej działalność w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów
 • Doradztwo w procesie sprzedaży większościowego pakietu udziałów w wiodącej polskiej spółce z branży spożywczo-przemysłowej na rzecz inwestora z Arabii Saudyjskiej
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych polskich deweloperów przy projekcie pozyskania finansowania od Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Doradztwo na rzecz inwestora branżowego w kilku procesach akwizycyjnych spółek z sektora nowych technologii
 • Kompleksowe doradztwo korporacyjne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, obejmujące zakładanie, bieżącą obsługę, procesy transformacji (przekształcenia, połączenia i podziału) oraz likwidowanie spółek