Global menu

Our global pages

Close
 
Tereza Dosedělová, Associate

Tereza Dosedělová

Associate

Languages

Czech, English and German

Practice areas

  • Litigation and dispute management
  • Other

Practice notes

Tereza Dosedělová is an attorney-at-law focusing especially on litigation and arbitration as well as general commercial and contract law.

Tereza graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague and studied at the Humboldt Universität in Berlin as well. She joined team of our office in 2014. Apart from Czech she speaks German and English.


Tereza Dosedělová se ve své praxi zaměřuje především na zastupování v soudních a rozhodčích řízeních a na obecné obchodní a závazkové právo.

Tereza vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a rovněž studovala na Humboldt Universität v Berlíně. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2014. Kromě češtiny hovoří německy a anglicky.


Tereza Dosedělová ist Rechtsanwalt, die sich in ihrer Praxis insbesondere der Vertretung in Gerichts- und Schiedsverfahren sowie dem allgemeinen Handels- und Schuldrecht widmet.

Tereza absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag und studierte auch an der Humboldt Universität in Berlin. In unserer Anwaltskanzlei arbeitet sie seit 2014. Neben Tschechisch spricht sie fließend Deutsch und Englisch.