Global menu

Our global pages

Close
 
Stanislav Dvořák, Partner

Stanislav Dvořák

Partner

Languages

Czech, English and German

Practice areas

  • Banking and finance
  • Capital market law
  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Stanislav Dvořák is an attorney-at-law specializing in commercial and corporate law, mergers & acquisitions, capital markets and insolvency. Stanislav also has significant experience in representing clients in administrative court proceedings, especially in tax and gaming regulation matters.

Stanislav is the founding partner of our law office. He graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague, where he later pursued postgraduate studies. He also studied at Hamburg University in Germany (LL.M.). Before founding the Prague office of Eversheds Sutherland, Stanislav worked as an attorney in Andersen Legal.

In addition to his practice as an attorney-at-law, Stanislav frequently lectures, e. g. for the Union of Legal Counsels, and contributes to professional legal publications. His book, titled “Merger Control”, was published by C. H. Beck. Apart from Czech, he is fluent in English and German.


Stanislav Dvořák se ve své praxi zaměřuje na obchodní a korporátní právo, M&A, právo kapitálového trhu a insolvenční právo. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování ve správním soudnictví, a to zejména v daňových záležitostech a v oblasti loterijní regulace.

Stanislav je spoluzakladatelem naší advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž v postgraduálním studiu. Studoval postgraduálně na univerzitě v Hamburku v Německu (LL.M.). Před založením pražské kanceláře Eversheds Sutherland pracoval v právní firmě Andersen Legal.

Vedle advokátní praxe se věnuje také publikační a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových právníků. Je autorem knižní monografie „Kontrola spojování soutěžitelů", která vyšla v nakladatelství C. H. Beck. Kromě češtiny hovoří anglicky a německy.


Stanislav Dvořák ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkten Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, M&A, Kapitalmarktrecht und Insolvenzrecht. Stanislav verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Vertretung im Verwaltungsgerichtswesen, insbesondere in steuerlichen Angelegenheiten und in Regulierung von Glücksspielen.

Stanislav ist Mitbegründer unserer Kanzlei. Er ist Absolvent der Juristischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, an der er ebenfalls sein postgraduales Studium absolviert hat. Er studierte ferner postgradual an der Universität Hamburg (LL.M.). Vor der Gründung des Prager Büros von Eversheds Sutherland war er als Anwalt bei Andersen Legal tätig.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit widmet er sich auch der Publikations- und Vortragstätigkeit, z. B. für den Verband der Unternehmensjuristen. Er ist Autor der Buchmonografie „Kontrolle der Zusammenschlüsse von Wettbewerbern“ (C.H. Beck). Neben Tschechisch spricht er fließend Englisch und Deutsch.