Global menu

Our global pages

Close
 
Adriana Gostępska, Associate

Adriana Gostępska

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Construction and engineering
 • Public procurement

Practice notes

Adriana Gostępska is an attorney at law on the construction & engineering team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

She specializes in public procurement law, construction law, and corporate advice for companies in the industrial and construction sector. She advises on business negotiations.

She has experience providing comprehensive legal support for enterprises, with particular attention to drafting commercial contracts, mainly for construction work, reviewing contracts, and registration of companies. She represents clients in judicial proceedings, particularly in the area of civil and commercial law. She has experience representing clients before the common courts, the administrative courts, and the National Appeal Chamber.

At the Warsaw Regional Bar Council, she is a member of the Image and Communications Committee and the Committee on the History and Traditions of the Warsaw Bar. She is an editor of Młoda Palestra, a nationwide journal for advocate trainees.

Adriana is a graduate of the Faculty of Law and Administration at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She also studied at the Faculty of Law at the University of West Bohemia in Pilsen, Czechia.

Recent projects

 • Ongoing advice for companies from an international group operating in the public procurements sectors of water and sewer, power, waste management, and transport
 • Advising a company specializing in systems for early detection of icing on roads and at airports
 • Representation and litigation advice for one of Poland’s largest producers of crushed-stone aggregates, supplying among other things the needs of the country’s strategic road projects
 • Legal advice and drafting of documents during pre-litigation negotiations for one of Poland’s largest communal administration firms
 • Legal support for a leading company from the sector of industrial and cooling automation, a global leader in production of heating and cooling systems
 • Legal support for real estate development processes and construction contracts for Polish firms from the construction sector, particularly entities from the building automation segment
 • Representation before the state courts of a Polish engineering company providing advisory services on road transport, environmental protection, and construction
 • Legal advice for foreign investors from India and the Middle East

Adriana Gostępska jest adwokatem w zespole prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym oraz obsłudze spółek z sektora przemysłowego i budowlanego. Doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również na Wydziale Prawa University of West Bohemia w Pilźnie.

Ostatnie projekty

 • Bieżąca obsługa spółek z międzynarodowej grupy działającej w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami i transportu w dziedzinie prawa zamówień publicznych
 • Doradztwo dla spółki specjalizującej się w systemach wczesnego wykrywania oblodzenia na drogach, autostradach oraz lotniskach
 • Reprezentowanie i doradztwo procesowe dla spółki akcyjnej należącej do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczającej surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju
 • Doradztwo prawne oraz opracowywanie pism podczas negocjacji przedsądowych dla jednej z największych w Polsce firm gospodarki komunalnej
 • Obsługa prawna dla wiodącej spółki z sektora automatyki przemysłowej i chłodniczego, światowego lidera w zakresie produkcji systemów chłodzących i grzewczych
 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla polskich firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej
 • Reprezentowanie przed sądem powszechnym polskiej spółki inżynieryjnej świadczącej usługi doradcze w dziedzinie transportu drogowego, ochrony środowiska i budownictwa
 • Doradztwo prawne dla zagranicznych inwestorów z Indii i Bliskiego Wschodu