Global menu

Our global pages

Close
 
Marcin Gruszka, Lawyer

Marcin Gruszka

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Real estate
  • Real estate finance

Practice notes

Marcin Gruszka is a lawyer in the Real Estate team at Eversheds Sutherland Poland.

He specialises in real estate law and mergers and acquisitions. He also deals with commercial and civil law.

Prior to joining the firm, he worked in the transactional, real estate and litigation departments of international law firms.

Marcin supports clients in real estate transactions, legal due diligence, drafting of transaction documents, negotiations, as well as assisting tenants and landlords in drafting lease agreements. He provides day-to-day legal advice to business entities.

He is co-author of the monograph “VAT carousels. Selected regulations of substantive and procedural criminal law” edited by Prof. Szymon Pawelec and published by Wolters Kluwer in 2020.

Marcin holds a law degree from University of Warsaw. He is also a graduate of the School of American Law. He completed a partial degree in Business & Management at the Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts in Antwerp. He is currently a trainee attorney-at-law.

Selected projects

  • Advising Mapletree Investments on a property acquisition, lease and warehouse construction transaction in Krosno Odrzańskie.
  • Advising Ligentia Group, a global supply chain management company, on the acquisition of VGL Solid Group, one of the leading freight forwarding companies in Poland and Central and Eastern Europe.
  • Advising on the acquisition of one of Poland's leading software houses specialising in the development of mobile and web applications by a Brazilian entity.
  • Advising an international developer specialising in industrial and warehouse real estate in the process of developing a warehouse complex.

Marcin Gruszka jest prawnikiem w zespole prawa nieruchomości w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa handlowego oraz cywilnego.

Przed dołączeniem do kancelarii pracował w działach transakcyjnych, nieruchomościowych i procesowych międzynarodowych kancelarii prawnych.

Wspiera klientów w zakresie transakcji nieruchomościowych, badaniu prawnym due diligence, sporządzaniu dokumentów transakcyjnych, negocjacjach, jak również pomaga najemcom i wynajmującym w sporządzaniu umów najmu. Świadczy doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

Jest współautorem monografii „Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego” pod red. prof. Szymona Pawelca wydanego przez Wolters Kluwer w 2020 r.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Prawa Amerykańskiego, a także studia częściowe na kierunku Business & Management na uniwersytecie Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts w Antwerpii. Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Wybrane projekty

  • Doradztwo dla Mapletree Investments przy transakcji nabycia nieruchomości, wynajmu oraz budowy magazynu w Krośnie Odrzańskim. 
  • Doradztwo dla Ligentia Group, globalnej firmy zarządzającej łańcuchem dostaw z wykorzystaniem technologii, w związku z przejęciem VGL Solid Group, jednego z liderów wśród firm spedycyjnych w Polsce i Europie środkowowschodniej. 
  • Doradztwo w procesie przejęcia jednego z wiodących polskich software houseów specjalizującego się w tworzeniu aplikacji mobilnych i webowych przez brazylijski podmiot.
  • Doradztwo dla międzynarodowego dewelopera specjalizującego się w nieruchomościach przemysłowych i magazynowych w procesie rozbudowy kompleksu magazynowego.