Global menu

Our global pages

Close
 
Karolína  Hais, Junior Associate

Karolína  Hais

Junior Associate

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Corporate
  • Employment law
  • Regulatory investigations and enforcement

Practice notes

Karolína Rechtorovičová is a junior associate and she focuses mainly on corporate law, commercial law, litigation, employment law and regulations.

Karolína is a gradute of the Faculty of Law of Palacký University in Olomouc. During her studies, she gained work experience in several law firms and then worked as an associate at JŠK advokátní kancelář.

In addition to Czech, she is fluent in English.


Karolína Rechtorovičová je advokátní koncipientkou, která se ve své praxi věnuje především korporátnímu právu, obchodnímu právu, pracovnímu právu, litigacím a regulacím.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia získala pracovní zkušenosti v několika advokátních kancelářích a poté pracovala na pozici advokátní koncipientky v JŠK advokátní kanceláři.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Karolína Rechtorovičová ist Anwaltskonzipientin mit Schwerpunkten Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Prozessführung und Regulierungen.

Sie ist Absolventin der Juristischen Fakultät der Palacký-Universität in Olmütz. Während ihres Studiums sammelte sie Berufserfahrung in mehreren Anwaltskanzleien und arbeitete anschließend als Anwaltskonzipientin bei der Anwaltskanzlei JŠK.

Neben Tschechisch spricht sie fließend Englisch.