Global menu

Our global pages

Close
 
Jana Hansliková, Senior Associate

Jana Hansliková

Senior Associate

Languages

Czech, English and German

Practice areas

  • Corporate
  • Employment law
  • Litigation and dispute management
  • Real estate

Practice notes

Jana Hansliková is an attorney-at-law practicing especially in the areas of labour law and corporate law. She also has experience in litigation issues and real estate law.

Before joining Dvořák Hager & Partners in 2014, Jana Hansliková worked as a junior Associate in law firm Kaplan & Nohejl.

Jana Hansliková graduated from the Law Faculty of Charles University in Prague. She also studied at the Ludwig-Maximilians-Universität in Munich.

Apart from Czech she speaks English and German fluently.


Jana Hansliková je advokátkou, která se v praxi věnuje zejména právu pracovnímu a právu obchodních korporací. Zkušenosti má rovněž v oblasti soudních sporů a práva nemovitostí.

Jana Hansliková spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od roku 2014. Předtím působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Kaplan & Nohejl.

Jana Hansliková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a německy.


Jana Hansliková je advokátka, ktorá sa v praxi venuje predovšetkým právu pracovnému a právu obchodných korporácií. Zkúsenosti má tiež v oblasti súdnych sporov a práva nehnuteľností.

Jana Hansliková spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2014. Predtým pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárií Kaplan & Nohejl.

Jana Hansliková absolvovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Študovala tiež na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky a nemecky.


Jana Hansliková ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkten Arbeitsrecht und Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Sie beschäftigt sich auch mit dem Fachgebiet Gerichtsverfahren und Immobilienrecht.

Jana Hansliková arbeitet seit 2014 mit der Anwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners zusammen. Zuvor war sie als Konzipientin in der Anwaltskanzlei Kaplan & Nohejl tätig.

Jana Hansliková absolvierte ihr juristisches Studium an der Karls-Universität in Prag. Sie hat ebenfalls an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert.

Neben ihrer Muttersprache Tschechisch spricht sie verhandlungssicher Englisch und Deutsch.