Global menu

Our global pages

Close
 
Zuzana Hnátová, Senior Associate

Zuzana Hnátová

Senior Associate

Languages

Slovak, German, English and French

Practice areas

  • Commercial and IT
  • Competition, EU and Trade
  • Corporate
  • Intellectual property
  • Labor law and trade union issues
  • Mergers and acquisitions
  • Tax planning and consultancy

Practice notes

Zuzana Hnátová is an attorney-at-law specialising mainly in General Commercial law and contract law, labour law, copyright law and industrial property rights, competition law, State Aid, and European union law.

Before joining Dvořák Hager & Partners in 2011, Zuzana worked for the Bratislava office of the international law firm Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z. Zuzana has participated in a number of transactions, advising major multinational as well as Slovak corporations.

Zuzana graduated from the Law Faculty of Comenius University, Bratislava (Mgr.), the Faculty of Law of Trnava, doctorate (JUDr.), Europe institute, Saarland University, Germany (LL.M.), the Faculty of International Relations, University of Economics, Bratislava (Ing.).

Apart from Slovak, she is fluent in German, English and French.


Zuzana Hnátová je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na oblast pracovního práva, autorského práva a práv průmyslového vlastnictví, smluvního práva, soutěžního práva, veřejné podpory a práva Evropské unie.

Zuzana Hnátová spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od roku 2011. Předtím pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z.

Zuzana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.), Právnickou fakultu Trnavské univerzity v Trnavě – doktorát (JUDr.), Europa Institut Sárské univerzity v Německu (LL.M.) a Fakultu mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě (Ing.).

Kromě slovenštiny hovoří plynně německy, anglicky a francouzsky.


Zuzana Hnátová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť pracovného práva, autorského práva a práva priemyselného vlastníctva, zmluvného práva, súťažného práva, práva Európskej únie a na štátnu pomoc.

Zuzana Hnátová spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2011. Predtým pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z..

Zuzana absolvovala Právnicku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.), Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave – doktorát (JUDr.), Europa Institut, Sárska univerzita, Nemecko (LL.M.), Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave (Ing.).

Okrem slovenského jazyka hovorí plynule po nemecky, anglicky a po francúzsky.


Zuzana Hnátová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis insbesondere auf Arbeitsrecht, Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte, Vertragsrecht, Wettbewerbs- und Beihilfenrecht sowie das EU-Recht konzentriert.

Zuzana Hnátová arbeitet mit der Anwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners seit 2011 zusammen. Zuvor war sie in der internationalen Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z.tätig.

Zuzana absolvierte die juristische Fakultät der Comenius Universität, Bratislava (Mgr.), juristische Fakultät der Trnavská Universität, Trnava – Doktorat (JUDr.), das Europainstitut, Saarland Universität, Deutschland (LL.M.) sowie die Fakultät der internationalen Beziehungen, Wirtschaftsuniversität, Bratislava (Ing.).

Neben Slowakisch spricht sie fließend Deutsch, Englisch und Französisch.