Global menu

Our global pages

Close
 
Julita Hoffmann, Senior Associate

Julita Hoffmann

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Construction and engineering
 • Intellectual property
 • Public procurement

Practice notes

 

Julita Hoffmann is an attorney at law on the public procurement team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.
She specializes in public procurement law and also practices intellectual property law.
She has many years of experience advising clients creating and using knowhow and the whole range of intellectual property, particularly in implementation of computer systems and creation of websites. She has drafted scientific consortium agreements for R&D conducted by the National Centre for Research and Development. 
Julita has conducted dozens of audits of proceedings for award of public contracts. She has provided legal advice on public procurement to one of the largest healthcare facilities in Kujawy-Pomerania province. She has supported beneficiaries of EU grants in financial adjustments connected with violation of procurement procedures before managing and intermediary institutions and in administrative court proceedings. She advised in a civil proceeding concerning unjustified retention of the contractor’s bid bond. 
She worked with Teatr Polski in Bydgoszcz, advising on copyright issues for international co-productions.
She has represented clients in dozens of civil cases involving claims for damages.
In her pro bono activity she is a member of a film society where she works with artists and promoters of culture, and also advises on contracts for film productions.
She is the author of publications on public procurement law.
Julita completed the program in German law offered in cooperation with the Faculty of European Law at Viadrina European University in Frankfurt (Oder) and held a fellowship at FHVR Berlin (now part of the Berlin School of Economics and Law). 
 
Recent projects 
| Designing an internal public procurement system for public-sector entities
| Effective representation of a client in a case involving millions of euro of EU funding, concerning refusal by the state development bank BGK to award a technological bonus as a result of evaluation of the client’s innovative information technology
| Obtaining a favorable ruling from the National Appeal Chamber for a client from the IT sector in a case conducted by the Armaments Inspectorate involving tens of millions of zloty
| Advising a German-controlled company on assignment of rights within an international holding company structure

 

Julita Hoffmann is an attorney at law on the industrial engineering team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

She specializes in public procurement law and also practices intellectual property law.

She has many years of experience advising clients creating and using knowhow and the whole range of intellectual property, particularly in implementation of computer systems and creation of websites. She has drafted scientific consortium agreements for R&D conducted by the National Centre for Research and Development. 

Julita has conducted dozens of audits of proceedings for award of public contracts. She has provided legal advice on public procurement to one of the largest healthcare facilities in Kujawy-Pomerania province. She has supported beneficiaries of EU grants in financial adjustments connected with violation of procurement procedures before managing and intermediary institutions and in administrative court proceedings. She advised in a civil proceeding concerning unjustified retention of the contractor’s bid bond. 

She worked with Teatr Polski in Bydgoszcz, advising on copyright issues for international co-productions.

She has represented clients in dozens of civil cases involving claims for damages.

In her pro bono activity she is a member of a film society where she works with artists and promoters of culture, and also advises on contracts for film productions.
She is the author of publications on public procurement law.

Julita completed the program in German law offered in cooperation with the Faculty of European Law at Viadrina European University in Frankfurt (Oder) and held a fellowship at FHVR Berlin (now part of the Berlin School of Economics and Law). 
 
Recent projects 
 • Designing an internal public procurement system for public-sector entities
 • Effective representation of a client in a case involving millions of euro of EU funding, concerning refusal by the state development bank BGK to award a technological bonus as a result of evaluation of the client’s innovative information technology
 • Obtaining a favorable ruling from the National Appeal Chamber for a client from the IT sector in a case conducted by the Armaments Inspectorate involving tens of millions of zloty
 • Advising a German-controlled company on assignment of rights within an international holding company structure

Julita Hoffmann jest radcą prawnym w zespole industrial engineering kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również prawem własności intelektualnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów tworzących i korzystających z know-how oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej, w szczególności w zakresie wdrażania systemów komputerowych i tworzenia stron internetowych. Tworzyła umowę konsorcjum naukowego w programie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonym przez NCBiR. 

Opracowała kilkadziesiąt audytów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Udzielała porad prawnych dotyczących zamówień publicznych jednemu z największych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim. Wspierała beneficjentów, którym udzielono dotacji z UE, w sprawach korekt finansowych w związku z naruszeniem procedur zamówień publicznych, przed Instytucjami Zarządzającymi, Pośredniczącymi, a także w procedurze sądowoadministracyjnej. Doradzała w procedurze cywilnej w przedmiocie nieuzasadnionego zatrzymania wadium. 

Współpracowała z Teatrem Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, doradzając w zakresie praw autorskich i pokrewnych przy międzynarodowych koprodukcjach.  

Reprezentowała klientów w kilkudziesięciu cywilnych sprawach odszkodowawczych.

Działa społecznie jako członek stowarzyszenia filmowego oraz współpracuje z artystami i animatorami kultury. Opiniuje umowy dotyczące produkcji filmowych. Jest autorką publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Absolwentka Studium des Deutschen Rechts organizowanego przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka Fachhochschule fuer Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie. 

Ostatnie projekty 

 

 • Opracowanie autorskiego wewnętrznego systemu zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o kilkumilionowe dofinansowanie z UE w przedmiocie odmowy przyznania premii technologicznej przez BGK w wyniku oceny innowacyjnej technologii informatycznej
 • Uzyskanie korzystnego orzeczenia KIO dla klienta z branży IT w sprawie prowadzonej przez Inspektorat Uzbrojenia na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych
 • Doradztwo spółce z kapitałem niemieckim w zakresie cesji praw w holdingu międzynarodowym