Global menu

Our global pages

Close
 
Michal Hrabovský, Principal Associate

Michal Hrabovský

Principal Associate

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Competition, EU and Trade
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Michal Hrabovský has practised law for more than 12 years in prestigious international firms and is repeatedly recommended by the Legal 500 rating agency as an expert in mergers & acquisitions. During his time at Weil, Gotshal & Manges and bpv Braun Partners, he participated in a number of major transactions for domestic and international clients.

Besides his extensive transactional practice, he has been advising clients on various competition law matters, both before the Czech Competition Authority and the European Commission. He has also represented clients in disputes, including participation in a team representing an international arbitration participant in hearings at the Permanent Court of Arbitration in The Hague.

He graduated from the Faculty of Law at the University of Cambridge (LL.M.) and Masaryk University of Brno (Mgr.). In addition to Czech, he is fluent in English.


Michal Hrabovský má za sebou více než dvanáctiletou právnickou praxi v prestižních mezinárodních kancelářích a je opakovaně doporučovaný ratingovou agenturou Legal 500 jako odborník pro oblast fúzí a akvizic. Během svého působení ve Weil, Gotshal & Manges a bpv Braun Partners se podílel na řadě významných transakcí pro domácí i mezinárodní klienty.

Vedle rozsáhlé transakční praxe dále poskytoval právní poradenství v oblasti práva ochrany hospodářské soutěže, a to před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i Evropskou komisí. V minulosti rovněž zastupoval klienty v soudních sporech, včetně působení v týmu zástupců účastníka mezinárodní arbitráže na jednáních u Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Je absolventem Právnických fakult na University of Cambridge (LL.M.) a Masarykově Univerzitě v Brně (Mgr.). Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Michal Hrabovský hat eine mehr als zwölfjährige juristische Praxis in renommierten internationalen Kanzleien hinter sich und wird von der Ratingagentur Legal 500 wiederholt als Experte im Bereich M&A empfohlen. Während seiner Tätigkeit bei Weil, Gotshal & Manges und bpv Braun Partners war er an zahlreichen wichtigen Transaktionen für inländische und internationale Mandanten beteiligt.

Neben umfangreicher Transaktionspraxis beriet er auch im Bereich des Wettbewerbsrechts vor der tschechischen Wettbewerbsbehörde und vor der Europäischen Kommission. In Vergangenheit vertrat er seine Mandanten auch in Gerichtsstreitigkeiten und war Mitglied eines Teams von Anwälten, die einen Beteiligten im internationalen Schiedsverfahren bei Verhandlungen vor dem Ständigen Schiedshof in Den Haag vertreten haben.

Er ist Absolvent der Juristischen Fakultäten der Universität Cambridge (LL.M.) und der Masaryk-Universität in Brünn (Mgr.). Neben Tschechisch spricht er verhandlungssicher Englisch.