Global menu

Our global pages

Close
 
Jan Roub, Business Lawyer

Jan Roub

Business Lawyer

Business Development & Project Manager

Languages

Czech, English

Practice notes

Jan Roub is our Business Development and Project Manager. He is a graduate of the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Plzen and since 2001 has worked as an associate and attorney at several Prague law firms.

As the founding lawyer of the law firm that is part of the international consulting group Accace, he gained extensive experience in brand building, business development and marketing, team leadership and connecting business opportunities with legal knowledge. It is these areas that Jan focuses on in our law firm.


Jan Roub je náš Business Development and Projekt Manager. Jan je absolventem Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni a od roku 2001 působil jako právník, advokátní koncipient a později advokát v několika pražských advokátních kancelářích.

Jako zakládající advokát advokátní kanceláře, která je součástí mezinárodní poradenské skupiny Accace získal bohaté zkušenosti v oblastech budování značky, business developmentu a marketingu, zkušenosti s vedením týmu a propojením obchodních příležitostí a právních znalostí. Právě těmto oblastem se Jan věnuje i v naší advokátní kanceláři.


Jan Roub ist unser Business Development and Projekt Manager. Jan ist Absolvent der Juristischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen und war seit 2001 als Jurist, Anwaltskonzipient und später als Anwalt in mehreren Prager Anwaltskanzleien tätig.

Als Gründungsanwalt einer Anwaltskanzlei, die Mitglied der internationalen Beratungsgruppe Accace ist, sammelte er umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Markenaufbau, Geschäftsentwicklung und Marketing, sowie Erfahrungen in der Teamleitung und Verbindung von Geschäftsmöglichkeiten mit juristischen Kenntnissen. Gerade diesen Bereichen wird sich Jan auch in unserer Anwaltskanzlei widmen.