Global menu

Our global pages

Close
 
Ján Ščerba, Associate

Ján Ščerba

Associate

Languages

Slovak, English

Practice notes

Ján Ščerba is a junior associate who joined Eversheds Shuterland Slovakia in 2022. Ján studied at the Faculty of law, Comenius University in Bratislava. As a student, he worked as a paralegal for GHS Legal - law firm and he completed several intenships as well. In addition to Slovak, he is fluent in English.


Ján Ščerba je advokátsky koncipient, ktorý v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland pracuje od roku 2022. Ján študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii GHS Legal, s.r.o. a zúčastnil sa aj viacerých študentských stáži. Okrem slovenčiny hovorí po anglicky.


Ján Ščerba ist Anwaltskonzipient, der in Eversheds Sutherland Slowakei seit 2022 arbeitet. Er studierte an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Während seines Studiums arbeitete er als Rechtsassistent in der Rechtsanwaltskanzlei GHS Legal, s.r.o. und hat an mehreren Schülerpraktika teilgenommen. Neben Slowakisch spricht er fließend Englisch.