Global menu

Our global pages

Close
 
Tomáš Jelínek, Senior Associate

Tomáš Jelínek

Senior Associate

Practice areas

  • Agency workers
  • Corporate
  • Corporate secretarial services
  • Employment law
  • Employment litigation and dispute resolution
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions
  • Privacy, data protection and cybersecurity

Practice notes

Tomáš Jelínek is an attorney-at-law focusing especially on labour law, litigation and arbitration and corporate law. Tomáš Jelínek also has extensive experience in the field of personal data protection. Tomáš joined our office in 2014. 

Tomáš Jelínek graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and from the Faculty of International Relations of the University of Economics in Prague. He also studied at the Wirtschaftsuniversität in Vienna. Apart from Czech, he is fluent in English and German.

AWARDS

Tomáš Jelínek offers notable expertise in personal data protection and employee disputes, and is active on general day-to-day employment matters for clients such as Lasvit. Clients note: "He is a friendly and available legal adviser. He is reliable, with good knowledge and practical experience." Chambers & Partners, 2015 Edition


Tomáš Jelínek je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních a společenstevní agendu. Tomáš Jelínek má rovněž četné zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů. Tomáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2014. 

Tomáš Jelínek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studoval rovněž na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Kromě češtiny hovoří anglicky a německy.

OCENĚNÍ

„Je to právní poradce, který je přátelský a přístupný. Je spolehlivý, s dobrými znalostmi a praktickými zkušenostmi.“ Chambers & Partners, 2015 Edition


Tomáš Jelínek ist Rechtsanwalt, der sich in seiner Praxis insbesondere auf das Arbeitsrecht, die Vertretung in Gerichts- und Schiedsverfahren sowie auf gesellschaftsrechtliche Mandate konzentriert. Tomáš Jelínek verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet des Personaldatenschutzes. Tomáš kooperiert mit unserer Anwaltskanzlei seit 2014. 

Tomáš Jelínek absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag und die Fakultät der internationalen Beziehungen der Wirtschaftsuniversität Prag. Er hat ebenfalls an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. Neben Tschechisch spricht er fließend Englisch und Deutsch.

AUSZEICHNUNGEN

„Er ist ein freundlicher und zugänglicher Rechtsanwalt. Er ist verlässlich mit guten Kenntnissen und praktischer Erfahrung.“ Chambers & Partners, 2015 Edition