Global menu

Our global pages

Close
 
Katarína Jendželovská, Senior Associate

Katarína Jendželovská

Senior Associate

Languages

Czech, English and Slovak

Practice areas

  • Banking and finance
  • Litigation and dispute management
  • Real estate

Practice notes

Katarína Jendželovská has been practicing law for almost 10 years and since 2015 she has been working as an attorney in the law firm Eversheds Sutherland (formerly Dvořák Hager & Partners).

In her practice, she focuses primarily on contract law and real estate law. She also has experience in the area of banking & finance and regulatory law.

Katarína graduated from the Faculty of Law of Masaryk University in Brno. She also studied law at the University of Ghent in Belgium. Apart from Czech, she is fluent in English and Slovak.


Katarína Jendželovská se věnuje advokacii téměř 10 let a od roku 2015 působí jako advokátka v právní kanceláři Eversheds Sutherland (dříve Dvořák Hager & Partners).

Ve své praxi se zaměřuje především na smluvní právo a nemovitosti. Zkušenosti má rovněž v oblasti bankovnictví & financí a regulatoriky.

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Studovala rovněž na univerzitě v Gentu v Belgii. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a slovensky.


Katarína Jendželovská ist seit fast 10 Jahren als Rechtsanwältin tätig und seit 2015 arbeitet in der Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland (ehemals Dvořák Hager & Partners).

In ihrer Praxis konzentriert sie sich hauptsächlich auf Vertragsrecht und Immobilienrecht. Sie hat auch Erfahrungen im Bank- und Finanzwesen sowie in Regulierungsrecht.

Katarína Jendželovská absolvierte die juristische Fakultät der Masaryk-Universität in Brno. Sie studierte auch an der Universität in Gent in Belgien. Außer Tschechisch spricht sie fließend Englisch und Slowakisch.