Global menu

Our global pages

Close
 
Maciej Jóźwiak, Partner

Maciej Jóźwiak

Partner

Languages

Polish, English, German

Practice areas

  • International arbitration
  • Litigation and dispute management

Practice notes

Maciej Jóźwiak is a partner heading the dispute resolution team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in representing clients in judicial proceedings. He also handles arbitration proceedings and other forms of alternative dispute resolution.

He has more than 10 years’ experience providing legal advice to businesses. He supports clients with risk management for potential disputes and dispute management for ongoing matters. He represents clients in litigation, arbitration and mediation, in both commercial and criminal proceedings. He works for leading companies operating in the FMCG, energy and banking sectors. He has advised in well-known court disputes concerning shelving fees and currency options. He has represented clients in arbitration at the ICC International Court of Arbitration as well the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce.

He is the author of many articles on arbitration and ADR issues. He also conducts workshops on arbitration, dispute management, and internal corporate procedures (for compliance with anticorruption law, FCPA and Bribery Act 2010).

Maciej is an arbitrator at the Court of Arbitration at Polish Confederation Lewiatan and a member of the Chartered Institute of Arbitrators in London. He is also a board member of the ADR Committee at ICC Poland, where he leads the work of the Corporate Counsel Advisory Board.

He is a member of the Eversheds Sutherland Polish-German Business Group.

Recent projects


Maciej Jóźwiak jest adwokatem, partnerem kierującym zespołem rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Zajmuje się również postępowaniami arbitrażowymi oraz rozwiązywaniem sporów przy pomocy narzędzi ADR (Alternative Dispute Resolution). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Wspiera klientów w zakresie rozwiązywania sporów poprzez zarządzanie ryzykiem sporu, a także zarządzanie sporem w trakcie jego trwania. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, tak gospodarczych, jak i karnych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora FMCG, energetycznego i bankowego. Doradzał w głośnych sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych i opcji walutowych, a także reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ma na swoim koncie wiele artykułów prasowych na temat ww. zagadnień. Jest też autorem szkoleń z zakresu arbitrażu, zarządzania sporem oraz procedur wewnętrznych firm (wdrażanie procedur antykorupcyjnych, FCPA oraz Bribery Act 2010).

Jest arbitrem wpisanym na listę stałych arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan oraz członkiem Chartered Institute of Arbitrators w Londynie. Pełni również funkcję członka zarządu Komisji ADR przy ICC Polska, gdzie przewodniczy Panelowi Doradczemu Prawników Korporacyjnych. 

Jest członkiem Polish-German Business Group działającej w Eversheds Sutherland.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo Skarbowi Państwa w wygranym przed sądami europejskimi sporze z Autostradą Wielkopolską o niedozwoloną pomoc publiczną
  • Reprezentacja klientów działających na rynku FMCG w ponad 120 postępowaniach spornych, zarówno przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i instytucjami arbitrażowymi. Spory dotyczyły roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. czynu nieuczciwej konkurencji
  • Doradztwo i reprezentacja klienta sektora bankowego w międzynarodowym postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu
  • Doradztwo i reprezentacja SAXO Bank w pionierskich postępowaniach sądowych w sprawie opcji walutowych Euro-Franka, związanych z uwolnieniem kursu CHF przez Narodowy Bank Szwajcarii.