Global menu

Our global pages

Close
 
Anna  Kasnowska-Lisowska, Senior Associate

Anna  Kasnowska-Lisowska

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Litigation and dispute management

Practice notes

Anna Kasnowska-Lisowska is an attorney at law on the dispute resolution team at Eversheds Sutherland Poland. 

She specializes in litigation advice and representing Polish and international businesses in unfair competition cases. She has experience conducting disputes before state courts and arbitration courts in both civil and commercial matters. Her main professional focus is on supporting clients in dispute resolution between businesses in pre-litigation proceedings and representation in ongoing proceedings. Her experience includes such matters as court disputes over shelving fees and representing an airline in numerous proceedings involving passenger claims.

She is active with the corporate counsel advisory board of the ADR Committee at the International Chamber of Commerce Poland.

She completed postgraduate studies in competition law at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences.

Recent projects

  • Advising on and participating in proceedings for the enforcement of a foreign court judgment in Poland
  • Representing clients from the FMCG sector in over 120 disputes before courts of all instances and in arbitration concerning shelving fees as an act of unfair competition
  • Leading proceedings before the state courts for one of the biggest airlines

Anna Kasnowska-Lisowska jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w doradztwie procesowym i reprezentowaniu polskich i zagranicznych przedsiębiorców w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół doradztwa w zakresie rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami na etapie przedprocesowym, jak i w trakcie ich trwania. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych oraz reprezentowanie przewoźnika lotniczego w postępowaniach ze skarg pasażerskich.

Bierze udział w spotkaniach Panelu Doradczego Prawników Korporacyjnych Komisji ADR przy ICC Polska.

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo oraz udział w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu państwa obcego na terytorium RP
  • Reprezentacja klientów działających na rynku FMCG w ponad 120 postępowaniach dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych, tj. czynu nieuczciwej konkurencji, zarówno przed sądami powszechnymi jak i instytucjami arbitrażowymi
  • Prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi dla jednego z największych przewoźników lotniczych