Global menu

Our global pages

Close
 
Klára Knoblochová, Senior Associate

Klára Knoblochová

Senior Associate

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Corporate
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions
  • Real estate

Practice notes

Klára Knoblochová is an attorney-at-law specialising mainly in business and civil contract law and litigation, as well as real estate and corporate law, including M&A.

Prior to joining our office in 2017, Klára worked at Balcar, Polanský & Spol. She has participated in a number of corporate acquisitions, including international, private equity investments and privatisations. At present, she is also acting as a liquidator of several corporations undergoing voluntary dissolution.

Klára graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague. Besides Czech, she is fluent in English.


Klára Knoblochová je advokátkou, která se ve své praxi věnuje zejména oblastem civilního (obchodního a občanského) smluvního práva a sporné agendě, nemovitostem a právu obchodních společností včetně M&A.

Klára spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2017. Předtím dlouhodobě působila jako advokátka v advokátní kanceláři Balcar, Polanský & Spol. Podílela se na řadě korporátních akvizic, včetně přeshraničních, private equity investic a privatizací.
V současné době působí i jako likvidátorka několika obchodních společností při jejich dobrovolném zrušení.

Klára absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Klára Knoblochová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis besonders auf die Bereiche Zivilvertragsrecht (Handelsrecht und bürgerliches Recht), streitige Rechtssachen, Immobilien, sowie Gesellschaftsrecht einschließlich M&A konzentriert.

Klára arbeitet mit unserer Rechtsanwaltskanzlei seit 2017 zusammen. Vorher war sie länger als Rechtsanwältin in der Rechtsanwaltskanzlei Balcar, Polanský & Spol. tätig. Sie war rechtsberatend bei zahlreichen Akquisitionen, einschließlich grenzübergreifende, private equity, Investitionen und Privatisierungen tätig. In der Gegenwart ist sie als Liquidatorin einiger Gesellschaften bei ihrer freiwilligen Auflösung tätig.

Klára absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag. Neben Tschechisch spricht sie fließend Englisch.