Global menu

Our global pages

Close
 
Petra Konečná, Counsel

Petra Konečná

Counsel

Languages

Czech, German and English

Practice areas

  • Banking and finance
  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Employment law
  • HR Consultancy
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Petra Konečná is an attorney-at-law specialising mainly on banking & finance, capital markets, employment law, company law and mergers & acquisitions. She also has extensive experience in syndicated financing and option or similar plans for employees. She also provides legal advice on corporate acquisitions and preparation and negotiation of complex contractual documentation.

Petra Konečná joined our office in 2015. Before that she worked at Felix a spol. and more than seven years at law office Schönherr (earlier Gleiss Lutz), where she advised number of major international and Czech corporations, especially for German speaking clients.

Petra Konečná graduated from the Faculty of Law at University of Westbohemia in Pilsen. She also attended an annual study program at the Faculty of Law at Technische Universität in Dresden, Germany. In addition to her native Czech, she is fluent in German and English.


Petra Konečná je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje především na bankovnictví a finance, kapitálové trhy, pracovní právo, právo obchodních společností a M&A. Petra Konečná má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti syndikovaného financování či opčních a obdobných plánů pro zaměstnance. Dále poskytuje právní poradenství v oblasti korporátních akvizic a také při přípravě a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace.

Petra Konečná spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015. Předtím působila v kancelářích Felix a spol. a více než sedm let v advokátní kanceláři Schönherr (dříve Gleiss Lutz), kde poskytovala poradenství celé řadě významných mezinárodních i českých korporací, a to zejména pro německy mluvící klientelu.

Petra Konečná absolvovala Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. Absolvovala také roční studijní program na právnické fakultě na Technische Universität v Drážďanech ve Spolkové republice Německo. Kromě češtiny hovoří plynně německy a anglicky.


Petra Konečná konzentriert sich in ihrer Praxis als Rechtsanwältin vor allem auf das Bank- und Finanzrecht, Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Recht von Handelsgesellschaften und M&A. Petra verfügt weiter über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet von Konsortialfinanzierungen und Options- und ähnlichen Plänen für Arbeitnehmer. Weiter erbringt sie Rechtsberatung bei gesellschaftsrechtlichen Aquisitionen und bei der Vorbereitung und Verhandlung von komplexen Vertragsdokumentationen.

Petra Konečná arbeitet seit 2015 mit unserer Anwaltskanzlei zusammen. Vorher war sie in der Anwaltskanzlei Felix a spol. und mehr als sieben Jahre bei Schönherr (ehemals Gleiss Lutz) tätig, wo sie bedeutende internationale und tschechische Gesellschaften, vor allem deutschsprachige Klienten, rechtlich beraten hat.

Petra Konečná hat die juristische Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen und ein Studienjahr an der Juristischen Fakultät der Technischen Universität in Dresden, Deutschland absolviert. Neben Tschechisch spricht sie fließend Deutsch und Englisch.