Global menu

Our global pages

Close
 
Marieke Koster, Partner

Marieke Koster

Partner

Practice areas

 • Agency workers
 • Discrimination law
 • Employment law
 • Employment litigation and dispute resolution
 • Executive employment issues
 • Global contracts and policies
 • Health and life sciences
 • Health and safety
 • HR Consultancy
 • Labor law and trade union issues
 • Restructuring and redundancy

Practice notes

Marieke started her career as an employment lawyer in 2004. She joined Eversheds Sutherland in the Netherlands in 2012.

Marieke is praised for her employment law expertise, pleasant client approach and high responsiveness. Working at international law firms for the vast majority of her career she is well acquainted to advise national and international clients on a wide variety of employment law. She especially focuses on (cross-border) reorganisations including works council negotiations and dismissal proceedings, sick employees and employment litigation.

Marieke regularly provides training on Dutch Employment Law for HRM advisors and legal counsels at both domestic as well as international fora. She is a member of the Netherlands Employment Lawyers Association (VAAN) and the Rotterdam Employment Lawyers Association (VRAA) and regularly publishes in legal journals.

Publications:

 • Article “Taking and lapsing of holidays; employer’s pro activity required, ArbeidsRecht February 2019
 • Article “The employee that is considered to be incapacitated for work before calling in sick, ArbeidsRecht October 2018
 • Annotation with respect to ruling of the Court Zeeland-West-Brabant 3 February 2016, JIN 2016/101
 • Annotation with respect to ruling of the Supreme Court in Amsterdam 20 May 2014, JIN 2015/26 http://jure.nl/ECLI:NL:GHAMS:2014:1888
 • annotation with respect to ruling of the Court in Amsterdam 7 maart 2014, JIN 2014/209
  http://jure.nl/ECLI:NL:RBAMS:2014:6503
 • Annotation with respect to ruling European Court of Justice 6 December 2012, JAR 2013/19
 • Article "Damages to be paid in the event of manifestly unfair dismissal: an update", TAP September 2012

Marieke is referred to in 2018, 2019 and 2021 editions of Chambers.

undefinedundefinedundefinedMarieke begon haar carrière als arbeidsrecht advocaat in 2004. Marieke is sinds 2012 werkzaam bij de Praktijkgroep Arbeids- en Medezeggenschapsrecht van Eversheds Sutherland in Nederland.

Marieke wordt geprezen om haar deskundigheid op het gebied van het arbeidsrecht, haar prettige klantbenadering en haar high responsiveness. Voor het overgrote deel van haar carrière werkzaam bij internationale advocatenkantoren is zij bij uitstek in staat zowel nationale als internationale cliënten te adviseren over een breed scala van het arbeidsrecht. Zij richt zich met name op (grensoverschrijdende) reorganisaties, waaronder ondernemingsraadonderhandelingen en ontslagprocedures, zieke werknemers en arbeidsrechtelijke procedures.

Marieke verzorgt regelmatig trainingen op het gebied van Nederlands arbeidsrecht voor HRM-adviseurs en juristen zowel in nationale als internationale settings. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrechtadvocaten (VRAA) en publiceert regelmatig in juridische tijdschriften.

Publicaties:

 • Artikel “Opname en vervallen vakantiedagen: pro activiteit werkgever vereist, ArbeidsRecht, februari 2019
 • Artikel “De werknemer die geacht wordt ‘arbeidsongeschikt’ te zijn voordat de ziekmelding plaatsvond”, ArbeidsRecht, oktober 2018
 • Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 februari 2016, JIN 2016/101
 • Noot bij Hof Amsterdam 20 mei 2014, JIN 2015/26
 • http://jure.nl/ECLI:NL:GHAMS:2014:1888
 • Noot bij Rechtbank Amsterdam 7 maart 2014, JIN 2014/209
  http://jure.nl/ECLI:NL:RBAMS:2014:6503
 • Noot bij Hof van Justitie EU 6 december 2012, JAR 2013/19
 • Artikel "De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag: een update", TAP 2012

Marieke is opgenomen in Chambers.